Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

 

Là một tổ chức Hội trong lực lượng vũ trang, hiện nay Hội phụ nữ Công an tỉnh có tổng số 13 cơ sở Hội gồm 201 hội viên phụ nữ, công tác tại 28 phòng

Với 92.204 nữ CNVCLĐ, chiếm tỷ lệ 64% tổng số CNVCLĐ toàn tỉnh, trong những năm qua, Ban nữ công đã tham mưu với Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh tập trung

ới gần 70 cán bộ, hội viên, chiếm tỉ lệ rất khiêm tốn trong quân số của toàn quân. Song những năm qua, phụ nữ Quân sự tỉnh Bắc Giang đã và đang có

Hội LHPN huyện Lục Ngạn giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế

Thành phố Bắc Giang là trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh, việc hội viên phụ nữ tiếp cận với kinh tế, văn hóa xã hội thời kỳ hội nhập khá

Hoạt động hội