Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

 

Nhằm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về Ngày hội gia đình 28/6/2017, tôn vinh, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống tốt

Được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Sơn Động. Hội LHPN huyện Sơn Động đã xây dựng kế hoạch số 08/KH-BTV, ngày 01/6/2017 về

Nhằm thực hiện tốt Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, phụ nữ phân loại xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình" gắn với cuộc vận

Nhân Tháng hành động vì trẻ em, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày 19/6/2017, Ban

Hoạt động hội