Phụ nữ Bắc Giang tích cực thực hiện an toàn thực phẩm

 

Vừa qua, Hội LHPN Tân Yên đã tổ chức trao tặng quỹ hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương” cho hai hội viên phụ nữ nghèo xã Cao Xá và Lan Giới. Cùng

Thực hiện Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, năm 2018 Hội LHPN tỉnh vận động hỗ

Chiều ngày 08/11/2018 Hội LHPN huyện Việt Yên phối hợp với Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị truyền thông thực hiện chính sách, pháp luật BHYT

Ngày 3/11/2018, Hội phụ nữ xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Kết nối yêu thương”, thăm tặng quà các hộ nghèo, hộ

Thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CHPH- HLHPN- HNCT giữa Hội LHPN huyện và Hội Người Cao tuổi huyện về tổ chức thực hiện Chương trình hành động

Hoạt động hội

  • Kết quả 01 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình,giai đoạn 2017-2021” 12/10/2018

    Xác định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội phụ nữ và bản thân người phụ nữ; với mong muốn góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương từng bước nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm tối đa lượng rác thải phát sinh tại nguồn, làm cơ sở xử lý có hiệu quả nguồn rác thải sinh hoạt, nhất là vùng nông thôn; đồng thời thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ngày 25/4/2017 Hội LHPN tỉnh đã ban hành Đề án số 03/ĐA-BTV về“Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, giai đoạn 2017-2021” triển khai đến các cấp Hội phụ nữ thực hiện.