Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

 

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... sáng ngày

Thực hiện phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ nhau trong khó khăn, hoạn nạn, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Sơn Động đã chỉ

Sáng ngày 11/01/2017 Hội LHPN huyện Hiệp Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào phụ nữ năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Về dự

Ngày 10/01/2016, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức trao kỷ niệm chương VSPTCPN Việt Nam, tổng kết phong trào phụ nữ, hoạt động quỹ TYM năm 2016 và

Được sự hỗ trợ của TW Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang, Hội LHPN huyện Hiệp Hòa đã chỉ đạo Hội LHPN xã Danh Thắng phối hợp với Công ty

Hoạt động hội