Các Đề án

Đề án: 343&704 của Thủ Tướng Chính phủ -

Kiến thức phòng, chống bạo lực học đường

Hội LHPN Việt Nam: Đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt -

Trong các ngày từ 16/4 đến 19/4, tại Hà Nội diễn ra lớp tập huấn về “Tiếp cận giáo dục dựa trên quyền và giúp con hướng nghiệp” cho đội ngũ cán bộ Hội LHPN 7 tỉnh, thành điểm đang thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” là Lào Cai, Điện Biên, Hà Nam, Quảng Trị, Quảng Nam, Hà Tĩnh...

Đề án “ Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010- 2015 -

Quyết định số 295/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê

Đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt ( giai đoạn 2010 – 2015) -

Quyết định số 704/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v phê duyệt Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010-2015)

Pages

 
Subscribe to Các Đề án