Hội LHPN huyện Tân Yên thực hiện Đề án thu gom, phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội LHPN huyện Tân Yên thực hiện Đề án thu gom, phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình

Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-BTV ngày 25/4/2017 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện Đề án tuyên truyền, vận động, hướng dẫn HVPN thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình giai đoạn 2017-2021; Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Tân Yên đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, lựa chọn đơn vị Thị trấn Nhã là đơn vị điểm thực hiện Đề án, phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án đến 100 HVPN, qua quá trình triển khai thực hiện 24/24 Hôi cơ sở đã tổ chức hội nghị triển khai đến 100% cán bộ Hội cơ sở, tổ chức 198 cuộc tuyên truyền lồng ghép Đề án thông qua sinh hoạt chi hội, lựa chọn 24 chi hội làm điểm triển khai đề án, 13/24 đơn vị tổ chức Hội nghị triển khai đề án gắn với phát động thu gom xử lý rác thải tại hộ gia đình và tặng túi đi chợ, thùng, sọt phân loại rác thải tại hộ gia đình. Điển hình như Hội LHPN thị trấn Nhã Nam triển khai chương trình thí điểm “ Phân loại rác thải tại nguồn” và ra mắt mô hình tổ phụ nữ “ Phân loại rác tại hộ gia đình”. Tại buổi ra mắt mô hình, từ nguồn xã hội hóa Hội LHPN thị trấn Nhã Nam đã tặng 100 thùng đựng rác cho các thành viên tham gia với tổng kinh phí 10 triệu đồng.

Hội LHPN thị trấn Nhã Nam triển khai chương trình thí điểm Phân loại rác thải tại nguồn” 

Hội LHPN xã Liên Chung tặng túi đi chợ cho HVPN tại phiên chợ.

Trong thời gian tới Hội LHPN huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức các hoạt động cụ thể phù hợp với từng địa phương để thực hiện lộ trình thực hiện Đề án đã đặt ra.

Hội LHPN huyện Tân Yên

 

Chuyên mục tin:

 

Các tin khác