Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức triển khai, quán triệt Đề án 938/CP, 939/CP tại 10 huyện, thành phố

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức triển khai, quán triệt Đề án 938/CP, 939/CP tại 10 huyện, thành phố

                                            

(đồng chí Nguyễn Thị Liên-TUV- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang quán triệt nội dung Đề án 938/CP tại huyện Yên Thế)

Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với UBND của 10/10huyện/thànhphố tổ chức 10 hội nghị quán triệt triển khai nội dung Đề án “Tuyên truyền giáo dục, vận động, hỗ trợ, phụ nữt ham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ, có 1.709 đại biểu đại diện lãnh đạo, cán bộ UBND, các phòng chức năng cấp huyện/TP; đại diện lãnh đạo UBND các xã/ phường/ thịtrấn; cán bộ Hội chuyên trách cấp huyện và Ban thường vụ Hội LHPN cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh tham dự.

(đ/c Phạm Thị Hằng- Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang triển khai nội dung Đề án 393/CP tại huyện Việt Yên)

Đến ngày 13/4/2018, tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành công tác quán triệt, triển khai nội dung 2 Đề án đến 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp; cán bộ chính quyền, các sở, ngành, phòng ban chuyên môn tham gia triển khai Đề án. Trên tinh thần kế hoạch của UBND tỉnh Bắc Giang, đến nay 10/10 huyện/Thành phố đã xây dựng và triển khai Kế hoạch, mục tiêu cụ thể cho từng giai đoan./.         

 Ban HTPNPTKT-  Hội LHPN tỉnhBắcGiang

Chuyên mục tin:

 

Các tin khác