Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Yên Dũng phối hợp tổ chức “Truyền thông nâng cao kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em, nâng cao kiến thức về phòng, chống rác thải nhựa”

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Yên Dũng phối hợp tổ chức “Truyền thông nâng cao kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em, nâng cao kiến thức về phòng, chống rác thải nhựa”

Ngày 29/5/2020 Hội LHPN tỉnh Bắc Giang, Hội LHPN huyện Yên Dũng phối hợp tổ chức hội nghị “Truyền thông nâng cao kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em” và tại xã Đồng Phúc và hội nghị “Truyền thông nâng cao kiến thức về phòng, chống rác thải nhựa” tại xã Tư Mại.

(Đồng chí Nguyễn Thị Hưng – Trưởng Ban GĐ&XH truyền đạt kiến thức về an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại xã Đồng Phúc)

 

Tại đây, cán bộ hội viên phụ nữ đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Hưng – Trưởng Ban GĐ và XH và đồng chí Vũ Thị An – Trưởng ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh chia sẻ những kiến thức về kỹ năng đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em như: kỹ năng phòng, chống xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, kỹ năng phòng chống, ứng phó nguy cơ đuối nước, bạo lực học đường, và kỹ năng an toàn trên môi trường mạng… phương pháp phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình; giới thiệu cách thức ủ rác thải hữu cơ làm phân bón cho cây trồng nhằm giảm thiểu rác thải, ô nhiễm môi trường.

(Đồng chí Vũ Thị An – Trưởng Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh truyền đạt kiến thức về phòng chống rác thải nhựa tại xã Tư Mại)

Các lớp truyền thông đã góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên phụ nữ, tin tưởng rằng, mỗi chị em phụ nữ sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực tới cộng đồng góp phần xây dựng một xã hội an toàn và tươi đẹp hơn./.

 

HỘI LHPN HUYỆN YÊN DŨNG

 

Chuyên mục tin:

 

Các tin khác