Kết quả 01 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, giai đoạn 2017-2021”

Kết quả 01 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình,giai đoạn 2017-2021

      Xác định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội phụ nữ và bản thân người phụ nữ; với mong muốn góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương từng bước nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm tối đa lượng rác thải phát sinh tại nguồn, làm cơ sở xử lý có hiệu quả nguồn rác thải sinh hoạt, nhất là vùng nông thôn; đồng thời thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ngày 25/4/2017 Hội LHPN tỉnh đã ban hành Đề án số 03/ĐA-BTV về “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, giai đoạn 2017-2021” triển khai đến các cấp Hội phụ nữ thực hiện.

Để có cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm triển khai nhân rộng Đề án trên địa bàn tỉnh, các cấp Hội lựa chọn, xây dựng 17 cơ sở và 435 chi hội làm điểm triển khai thực Đề án. Để nâng cao kiến thức về bảo vệ môi trường, thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình, các cấp Hội tổ chức hàng ngàn cuộc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, Luật bảo vệ môi trường, các tiêu chí thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; hướng dẫn kiến thức, kỹ năng thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình... tới hội viên phụ nữ và nhân dân, thông qua các các buổi sinh hoạt chi hội, tập huấn, hội thi, giao lưu, tọa đàm...

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức truyền thông về bảo vệ môi trường, thu gom phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình

     Các huyện, thành Hội và cơ sở tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thu gom rác thải tái chế, bán tiết kiệm tại chi hội để mua dụng cụ thu gom, phân loại rác, tặng quà giúp phụ nữ, trẻ em nghèo và trồng, chăm sóc các con đường hoa... Kết quả, đến tháng 6/2018 các cấp Hội đã thu được trên 1,4 tỷ đồng mua tặng 20.504 sọt, túi đựng rác, làn nhựa, túi đi chợ, 212 kg túi nilon tự hủy tặng hội viên để phân loại rác và giảm việc sử dụng túi nilon khi đi chợ; tặng 584 xuất quà cho phụ nữ và trẻ em nghèo; mua giống hoa và phân bón trồng, chăm sóc con 373 con đường hoa với tổng chiều dài 162,5 km; hướng dẫn, vận động trên 6.000 hộ gia đình xây dựng hố rác tại nhà. Tham mưu, đề xuất phối hợp trang bị 11.265 thùng rác, xe chở rác, quần áo, dụng cụ vệ sinh môi trường cho các tổ vệ sinh môi trường; tặng 17.640 dụng cụ đựng rác (thùng/xô đựng rác) cho gia đình hội viên phụ nữ thực hiện thu gom rác, trên 2.000 gói chế phẩm sinh học để xử lý rác tại hộ gia đình… với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng.

Con đường hoa tại xã Đại Lâm – huyện Lạng Giang

      Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo 230/230 cơ sở lựa chọn đăng ký thực hiện công trình/hoạt động/phần việc thiết thực, phù hợp góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... trong đó có nhiều phần việc, hoạt động tập trung vào thực hiện nội dung Đề án như các hoạt động bảo vệ môi trường; thu gom, phân loại rác thải thông qua thực hiện“Ngày chủ nhật xanh”, vệ sinh con đường phụ nữ tự quản, trồng và chăm sóc con đường hoa... Duy trì hoạt động của các câu lạc bộ vệ sinh môi trường, “Tổ thu gom xử lý rác thải", Tổ phụ nữ tự quản đoạn đường xanh, sạch, đẹp, CLB “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp, ngõ văn minh” ... góp phần giữ gìn môi trường xanh- sạch - đẹp.

      Sau 01 năm triển khai thực hiện Đề án, đã được hội viên đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia các hoạt động trồng hoa ven đường, trồng cây xanh, vệ sinh đường lãng, ngõ xóm, tham gia các ngày chủ nhật xanh, ngày môi trường xanh, thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình... Đến nay, đã có 166.748/286.285 = 59,6% hộ gia đình thực hiện việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt theo hướng dẫn (vượt 9,6% chỉ tiêu đề ra), qua đó góp phần hạn chế tình trạng vứt rác thải bừa bãi, làm đẹp cảnh quan môi trường, làm sạch đường làng, ngõ xóm, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao, được các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng phóng sự, tin bài tuyên truyền trên báo, đài của tỉnh, trên website của Hội.

     Để tiếp tục thực hiện Đề án có hiệu quả, thời gian tới các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao kiến thức, pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tuyên truyền, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình thông qua các hội nghị, hội thi, giao lưu, tọa đàm, hái hoa dân chủ… Xây dựng và duy trì các mô hình, tổ, câu lạc bộ vệ sinh môi trường; phụ nữ thực hành tiết kiệm bảo vệ môi trường. Phối hợp tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, kịp thời biểu dương, nhân rộng các gương điển hình gia đình thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, thu gom, phân loại, xử lý rác thải theo hướng dẫn.

BAN GĐXH- HỘI LHPN TỈNH BẮC GIANG

Chuyên mục tin:

 

Các tin khác