Hội LHPN huyện Hiệp Hòa: Khai thác, quản lý nâng cao chất lượng các nguồn vốn giúp phụ nữ phát triển kinh tế gia đình.

Hội LHPN huyện Hiệp Hòa: Khai thác, quản lý nâng cao chất lượng các nguồn vốn giúp phụ nữ phát triển kinh tế gia đình.

Để quản lý tốt các nguồn vốn, đúng quy chế, không để thất thoát vốn, nợ đọng, chiếm dụng vốn, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã thống nhất phân công 01 đồng chí phụ trách, theo dõi, quản lý chương trình vay vốn; hàng năm xây dựng kế hoạch và thưc hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát các nguồn vốn; tham gia đầy đủ các cuộc giao ban với ngân hàng. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến vay vốn. Mặt khác Hội phối hợp chặt chẽ cùng ngân hàng thường xuyên tổ chức tập huấn về nghiệp vụ quản lý vốn cho đội ngũ ban chấp hành hội phụ nữ, chi hội trưởng, tổ trưởng, tổ phó tổ vay vốn. Nhờ đó tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,6%; có 252 tổ vay vốn được xếp loại tốt, 62 tổ loại khá không có tổ trung bình, yếu kém.

   Nhằm giúp hội viên sử dụng vốn có hiệu quả,  Hội phối hợp với các ngành chức năng tæ chøc tËp huÊn, chuyển giao KHKT cho chị em phụ nữ. Trong nhiệm kỳ qua Đã có 101.071 lượt chị em hội viên, phụ nữ được tập huấn về quản lý vốn, kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi cây, con giống mới và áp dụng vào sản xuất tại gia đình mang lại năng suất, hiệu quả chất lượng cao.

Hưởng ứng phong trào giúp nhau trong sản xuất đời sống, hội đã tuyên truyền vận động cán bộ hội viên giúp đỡ nhau dưới nhiều hình thức như: giúp tiền, vàng, ngày công, cây con giống, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh...kết quả trong nhiệm kỳ đã có trên 10,6 nghìn lượt hội viên có kinh tế khá giúp đỡ 14,2 nghìn lược phụ nữ khó khăn trị giá 11,876 tỷ đồng, 22,2 nghìn ngày công, và hàng nghìn tấn phân bón, thức ăn gia súc gia cần...không lấy lãi.

Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, quản lý và nâng cao chất lượng các nguồn vốn đã giúp cho nhiều hội viên nghèo thoát nghèo và góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên toàn huyện từ 18,8% năm 2007 xuống còn 13,28% năm 2010./.

                      Đặng Thị Lợi – Nguyên Chủ tịch Hội LHPN huyện Hiệp Hòa

 

 

 

Chuyên mục tin:

 

Các tin khác