Hội LHPN huyện Lục Ngạn: Thành lập nhiều mô hình giúp phụ nữ XĐGN, phát triển kinh tế

Hội LHPN huyện Lục Ngạn: Thành lập nhiều mô hình giúp phụ nữ XĐGN, phát triển kinh tế

 (Đại hội Đại biểu Phụ nữ Huyện Lục Ngạn, nhiệm kỳ 2011-2016)

Lục Ngạn là một huyện miền núi, địa bàn rộng gồm 30 xã, thị trấn với hơn 33.921 hội viên phụ nữ các dân tộc cùng chung sống. Tỷ lệ hộ nghèo cao, trong đó phụ nữ nghèo chiếm phần lớn. Từ thực trạng trên, trong những năm qua, Hội LHPN huyện Lục Ngạn đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo; chỉ đạo cơ sở Hội thành lập các mô hình tập hợp thu hút hội viên, trong đó mô hình giúp phụ nữ xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế được rất nhiều hội viên phụ nữ quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Đến nay, toàn huyện thành lập 370 mô hình phát triển kinh tế có 10.259 thành viên tham gia như: mô hình trồng vải thiều theo tiêu chuẩn Việt Gap ở Hồng Giang, mô hình cánh đồng cho thu nhập cao tại Phượng Sơn, mô hình trồng bưởi diễn ở xã Thanh Hải, cam đường canh ở xã Tân Quang, táo Đài Loan ở xã Phì Điền...; mô hình nuôi nhím, dê, gà đồi, lợn sinh sản, lợn thịt...Ngoài ra, Hội còn nhận ủy thác từ Ngân hàng CSXH cho trên 10 nghìn hội viên vay vốn với số dư nợ là 122 tỷ đồng.

          Từ hiệu quả của các hoạt động trên, hàng năm có hàng nghìn lượt phụ nữ vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, thu nhập gia đình hàng trăm triệu đồng/năm; nhiều gương điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế gia đình như chị Phạm Thị Tuyết (Quý Sơn), chị Trịnh Thị An (Thanh Hải) thu nhập hàng năm từ 300 – 400 triệu đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện từ 45,26% năm 2005 xuống còn 21,7% năm 2010./.

 

                    Dương Thị Thủy –  Chủ tịch Hội LHPN huyện Lục Ngạn

Chuyên mục tin:

 

Các tin khác