Hội LHPN huyện Tân Yên tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hội đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, tặng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tại các điểm bầu cử trưởng thôn, khu phố trên địa bàn huyện cùng chung tay phòng chống dịch

Hội LHPN huyện Tân Yên tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hội đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, tặng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tại các điểm bầu cử trưởng thôn, khu phố trên địa bàn huyện cùng chung tay phòng chống dịch Covid-19

 

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện trong dịp bầu cử trưởng thôn, khu, phố, nhiệm kỳ 2020-2022. Hội LHPN huyện Tân Yên tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hội đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, tặng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, tuyên truyền, hướng dẫn hội viên phụ nữ và nhân dân phòng chống dịch Covid-19, tại 317 điểm bầu cử trưởng thôn khu phố.

Hình ảnh Hội LHPN xã Lan Giới, Ngọc Lý phối hợp các ngành, đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi phòng chống dịch Covid-19

 

Kết quả thực hiện có 22/22 cơ sở Hội tổ chức 22 cuộc tuyên truyền lưu động; thực hiện tốt công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể tại địa phương tổ chức 317 cuộc vệ sinh môi trường, tuyên truyền, hướng dân nhân dân phòng chống dịch Covid-19 , phát 5.700 tờ rơi, 9.300 chiếc khẩu trang, 1.580 chai dung dịch sát khuẩn và 1.200 bánh xà phòng tại 317 điểm bầu cử trưởng thôn, khu, phố trên toàn huyện.

Những chỉ đạo, định hướng kịp thời của Hội LHPN huyện cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp hội phụ nữ, các ngành, đoàn thể tại địa phương đã thể hiện sức mạnh đoàn kết, một lòng quyết tâm chung tay phòng chống dịch Covid-19 của hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn huyện Tân Yên.

Hội LHPN huyện Tân Yên

 

 

 

Chuyên mục tin:

 

Các tin khác