Hội LHPN huyện Việt Yên: Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nâng cao kiến thức mọi mặt cho hội viên phụ nữ - Nhóm “Tự lực”

Hội LHPN huyện Việt Yên: Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nâng cao kiến thức mọi mặt cho hội viên phụ nữ - Nhóm “Tự lực”

(Triển lãm “Những câu chuyện cuộc đời, những khát vọng ngày mai” tại huyện Việt Yên)

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về mọi mặt cho phụ nữ nhất là nhóm phụ nữ yếu thế, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Việt Yên đã tổ chức nhiều hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực. Thông qua các hình thức tuyên truyền phong phú như: nói chuyện chuyên đề, tổ chức hội nghị, hội thi, lồng ghép trong sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ, nhóm phụ nữ… Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã lồng ghép tuyên truyền được 11.400 cuộc với 14.820 lượt cán bộ, hội viên, quần chúng phụ nữ tham dự.

Hội đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp đỡ nhóm phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế, phụ nữ bị buôn bán trở về. Năm 2007 Hội đã thành lập nhóm “Tự lực” gồm 7 thành viên từng là nạn nhân bị buôn bán trở về, đến nay đã có 27 chị tham gia sinh hoạt. Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cung cấp kiến thức về kỹ năng sống, kiến thức chăm sóc SKSS, dạy nghề, tư vấn pháp luật … giúp chị em có kiến thức tự chăm sóc, bảo vệ mình, áp dụng kiến thức KHKT vào cuộc sống, xoá đi mặc cảm để hoà nhập với cộng đồng. Đã có 17 chị có công việc ổn định, 100% chị được khám sức khoẻ định kỳ, 100% chị được vay vốn để phát triển kinh tế, tự nguyện tham gia sinh hoạt hội ở địa phương. Sức lan toả của nhóm ngày càng rộng, góp phần đẩy lùi tệ nạn BBPNTE trên địa bàn.

Có thể nói, công tác tuyên truyền, vận động là chiếc cầu nối giữa hội viên, phụ nữ với các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu thông tin, cung cấp các kỹ năng sống cần thiết cho hội viên, phụ nữ, nhất là nhóm phụ nữ nghèo, yếu thế, dễ bị tổn thương./.

 

 

                        Nguyễn Thị Duyên – Chủ tịch Hội LHPN huyện Việt Yên

Chuyên mục tin:

 

Các tin khác