Hội LHPN huyện Việt Yên tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Hội LHPN huyện Việt Yên tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 22/01/2021, Hội LHPN huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2020-2025 cho trên 200 cán bộ, hội viên trong toàn huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Bồ dưỡng chính trị huyện đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025; những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, huyện Việt Yên nhiệm kỳ 2020-2025 đến cán bộ, hội viên.

Thông qua hội nghị này, đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ ở cơ sở đã được nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động, từ đó vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

Hội LHPN huyện Việt Yên

 

Chuyên mục tin:

 

Các tin khác