Hội LHPN Huyện Yên Thế: Nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

 Hội LHPN Huyện Yên Thế: Nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, Hội thường xuyên quan tâm chú trọng kiện toàn bộ máy, đào tạo đội ngũ cán bộ Hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hoá các mô hình hoạt động, các hình thức tập hợp phụ nữ, củng cố tổ chức Hội, từng bước nâng cao chất lượng hội viên. Toàn huyện đã kết nạp 4.603 hội viên mới đưa tổng số hội viên lên là 19.262 chiếm tỷ lệ 80,71%; duy trì và phát huy vai trò của 3.011 hội viên nòng cốt tại 212/212 chi hội phụ nữ; 100% hội viên đóng hội phí đầy đủ và trên 80% hội viên thường xuyên tham gia sinh hoạt. Song song với những hoạt động trên, các cấp Hội còn đặc biệt quan tâm đến công tác tạo nguồn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Hội và coi đây là khâu đột phá trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Đội ngũ cán bộ hội từng bước được trẻ hoá, có khả năng tuyên truyền, vận động quần chúng. Hội đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội chủ chốt  và cán bộ trong quy hoạch; hàng năm có 100% cán bộ Hội từ cấp chi, tổ trở lên được bồi dưỡng nghiệp vụ, có trên 95% chủ tịch phụ nữ cấp cơ sở có trình độ chuyện môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên, có 197 cán bộ, hội viên được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam, Quỹ Hội toàn huyện là 1.062 triệu đồng và có 421 câu lạc bộ, tổ phụ nữ chuyên đề, trong đó có trên 70% mô hình hoạt động có hiệu quả. Công tác kiểm tra giám sát, thi đua khen thưởng, sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, biểu dương các điển hình tập thể, cá nhân làm tốt luôn được các cấp Hội phụ nữ toàn huyện quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. Từ các hoạt động trên huyện Yên Thế có trên 95% chi hội, 100% cơ sở Hội đạt vững mạnh trở lên và phong trào Hội LHPN huyện hàng năm đều đạt xuất sắc được Hội LHPN tỉnh, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen./.

                                                                        

                      Trần Thị Vượng – Chủ tịch Hội LHPN huyện Yên Thế

Chuyên mục tin:

 

Các tin khác