Kết quả xây nhà mái ấm tình thương cho hội viên nghèo huyện Lạng Giang năm 2019

Kết quả xây nhà mái ấm tình thương cho hội viên nghèo

huyện Lạng Giang năm 2019

      Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây nhà Mái ấm tình thương cho Hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn chủ động rà soát hộ gia đình hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu xây nhà trong năm và có nguồn vốn đối ứng để xây nhà. Căn cứ vào số tiền vận động ủng hộ của cán bộ, hội viên trên địa bàn năm 2019, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện họp thống nhất xét duyệt hỗ trợ 05 nhà mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo tại các xã: Đại Lâm, Hương Sơn, Mỹ Hà, Tân Thanh, Phi Mô với mức kinh phí 20.000.000 đồng/nhà, tổng kinh phí hỗ trợ 05 nhà trị giá 100.000.000 đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhận- PCT Hội LHPN huyện trao tiền hỗ trợ xây nhà MATT cho Chị Vũ Thị Chi- Thôn Tuấn Thịnh, xã Tân Thanh.

  Đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhận- PCT Hội LHPN huyện trao tiền hỗ trợ xây nhà MATT cho Chị Hoàng Thị Liên- thôn Tân Luận, xã Phi Mô

     Phong trào vận động, ủng hộ xây nhà Mái ấm tỉnh thương cho hội viên phụ nữ nghèo là một trong những hoạt động thiết thực mang tính nhân văn cao đẹp. Từ hoạt động này đã có rất nhiều hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn chưa có nhà ở có cơ hội được sinh sống trong một mái ấm thực sự để chị em yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo, thoát nghèo bền vững. Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần xây dựng và phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Trong những năm tiếp theo, Hội LHPN huyện Lạng Giang tiếp tục tuyên truyền ý nghĩa của cuộc vận động này đến cán bộ, hội viên trên địa bàn để ngày càng có nhiều chị em hội viên phụ nữ được nhận sự hỗ trợ, được sống trong mái nhà, sự đùm bọc của hội viên trong toàn huyện, góp phần khích lệ hội viên lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình./.

Hội LHPN Lạng Giang

Chuyên mục tin:

 

Các tin khác