Phụ nữ Việt Yên tích cực tuyên truyền hướng dẫn hội viên phụ nữ và nhân dân cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Phụ nữ Việt Yên tích cực tuyên truyền hướng dẫn hội viên phụ nữ và nhân dân cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 19 huyện Việt Yên về việc tăng cường triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19.

Xác định việc kiểm soát lây nhiễm, cập nhật những thông tin chính xác, kịp thời cho người dân là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu và triển khai ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone trên điện thoại thông minh giúp hỗ trợ phát hiện truy vết nhanh những người có nguy cơ lây nhiễm là giải pháp rất quan trọng.

Hình ảnh: Cán bộ Hội phụ nữ xã Việt Tiến tuyên truyền tại Chợ Chàng

Trong tháng vừa qua, các cấp Hội phụ nữ Việt Yên đã tích cực phối hợp tuyên truyền lưu động phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tổ chức các hoạt động hướng dẫn hội viên phụ nữ và nhân dân cài đặt ứng dụng Bluezone “Khẩu trang điện tử” bằng nhiều hình thức như đặt điểm hướng dẫn người dân tại khu chợ của xã, chia tổ nhóm để hướng dẫn cài đặt hoặc xây dựng bảng hướng dẫn cách cài đặt Bluezone cho cán bộ, hội viên và nhân dân đều biết làm theo, chia sẻ video cách cài đặt Bluezone cho mọi người.

Hội viên phụ nữ xã Thượng Lan tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone.

Qua các buổi tuyên truyền Hội LHPN các cấp đã chia sẻ thông điệp “Mỗi phụ nữ là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài”, “Phụ nữ Việt Yên chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid 19”, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ hãy thể hiện trách nhiệm công dân của mình bằng hành động cài đặt ngay ứng dụng Bluezone - “Khẩu trang điện tử”, càng nhiều người dùng thì hiệu quả ứng dụng càng cao, qua đó bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng xung quanh, chung tay cùng toàn Đảng, toàn dân đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

HỘI LHPN HUYỆN VIỆT YÊN

Chuyên mục tin: