Tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật BHYT, BHXH năm 2018

Tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật BHYT, BHXH năm 2018

Chiều ngày 08/11/2018 Hội LHPN huyện Việt Yên phối hợp với Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị truyền thông thực hiện chính sách, pháp luật BHYT, BHXH cho 100 đại biểu là hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện.

(Toàn cảnh Hội nghị)

Tại đây các đại biểu đã được giới thiệu những vấn đề cơ bản của Luật BHYT, BHXH, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHYT, BHXH; hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, phương thức đăng ký tham gia BHYT, BHXH cho đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ.

(Hội viên phụ nữ tham gia nhắn tin ủng hộ người nghèo)

  Qua hội nghị, hội viên phụ nữ đã có thêm kiến thức về chính sách, pháp luật BHYT, BHXH để tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân thực hiện. Cũng tại Hội nghị Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã phát động hưởng ứng phong trào "Bắc giang chung tay vì người nghèo" từ 17/10 đến 18/11/2018 qua cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia với kết quả có 100 đại biểu nhắn tin ủng hộ.

          Nguyễn Thị Thảo-Hội LHPN huyện Việt Yên

 

 

Chuyên mục tin: