Thông tin chỉ đạo điều hành - Văn bản hoạt động hội

CHỈ ĐẠO CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BẮC GIANG VỀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 -

Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022–2027; ngày 03/9/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Công văn số 2631-CV/TU về đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội thực hiện tốt một số nội dung

Tham gia ủng hộ chương trình liveshow âm nhạc trực tuyến “Kiên cường Việt Nam-Stay strong Vietnam”. -

Nhằm tiếp tục ủng hộ cho quỹ phòng trống Covid-19 của MTTQ Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam Cùng công ty cổ phần RSVP  tổ chức chương trình liveshow âm nhạc trực tuyến “Kiên cường Việt Nam-Stay strong Vietnam”. Để vận động ủng hộ trên YouTube “RSVP Vietnam”

Ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và Cuộc Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng -

Ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và Cuộc Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng

Một số thông tin về các kỳ Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam -

Một số thông tin về các kỳ Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam

Hỏi đáp tìm hiểu về lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam -

Hỏi đáp tìm hiểu về lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam

Pages

Số/Ký hiệu Lĩnh vực Nội dung Files
tài liệu Tài liệu sinh hoạt hội viên

Sổ tay tìm hiểu pháo nổ

Tài liệu Tài liệu sinh hoạt hội viên

Tài liệu sinh hoạt hội viên quý I/2021

1660-HPN-GĐXH Công văn

V/v tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trogn tình hình hiện nay

70-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 01/2021

Đề cương tuyên truyền về 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu cử quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 01/01/2021) Tài liệu sinh hoạt hội viên

/sites/default/files/de_

đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, quốc hội khoá XIV Tài liệu sinh hoạt hội viên

69-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 12/2020

68-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 11/2020

Đề cương Tài liệu sinh hoạt hội viên

Đề cương tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX NK 2020 -2025

Đề cương Tài liệu sinh hoạt hội viên

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu

Pages