Thông tin chỉ đạo điều hành - Văn bản hoạt động hội

Tham gia ủng hộ chương trình liveshow âm nhạc trực tuyến “Kiên cường Việt Nam-Stay strong Vietnam”. -

Nhằm tiếp tục ủng hộ cho quỹ phòng trống Covid-19 của MTTQ Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam Cùng công ty cổ phần RSVP  tổ chức chương trình liveshow âm nhạc trực tuyến “Kiên cường Việt Nam-Stay strong Vietnam”. Để vận động ủng hộ trên YouTube “RSVP Vietnam”

Ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và Cuộc Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng -

Ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và Cuộc Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng

Một số thông tin về các kỳ Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam -

Một số thông tin về các kỳ Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam

Hỏi đáp tìm hiểu về lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam -

Hỏi đáp tìm hiểu về lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam

Hướng dẫn về tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 – 2018 -

Thực hiện Hướng dẫn số 30 - HD/BTGTW ngày 13/4/2017 của Ban Tuyên giáo TW, Bảo sao số 313 - BS/VPTU ngày 17/4/2017 về tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 - 2018, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang hướng dẫn việc tổ chức kỷ niệm cụ thể như sau:  

Pages

Số/Ký hiệu Lĩnh vực Nội dung Files
64-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 7/2020

63-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 6/2020

42/NQ-CP Các văn bản khác

Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19

15/2020/QD-TT Các văn bản khác

Quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19

Thể lệ Các văn bản khác

Thể lệ giải báo Chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm Vàng)

Đề cương Tài liệu sinh hoạt hội viên

Đề cương tuyên truyền Hội Người Cao tuổi Việt Nam- 25 năm xây dựng và phát triển

62-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 5/2020

Tuyên truyền về đêm nhạc quyên góp ủng hộ phụ nữ và trẻ em nghèo chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19 Các văn bản khác

Chương trình liveshow âm nhạc trực tuyến “Kiên cường Việt Nam – Stay strong Vietnam”

175b/TL-BTC Các văn bản khác

Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng, chánh tai nạn bom, mìn, vật nổ do chiến tranh...

Đề cương Tài liệu sinh hoạt hội viên

Đề cương tuyên truyền 130 năm ngày sinh nhật Bác

Pages