Thông tin chỉ đạo điều hành - Văn bản hoạt động hội

Hướng dẫn về tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 – 2018 -

Thực hiện Hướng dẫn số 30 - HD/BTGTW ngày 13/4/2017 của Ban Tuyên giáo TW, Bảo sao số 313 - BS/VPTU ngày 17/4/2017 về tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 - 2018, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang hướng dẫn việc tổ chức kỷ niệm cụ thể như sau:  

tài liệu tuyên truyền sinh hoạt hội viên -

tải file: /sites/default/files/scan_0001_9.pdf

Tài liệu sinh hoạt hội viên quý II, năm 2017 của TW Hội -

Tài liệu sinh hoạt hội viên quý II, năm 2017 của TW Hội

Một số tiểu phẩm tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 -

Một số tiểu phẩm tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Bản tin sinh hoạt quý IV/2015 -

Chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Pages

Số/Ký hiệu Lĩnh vực Nội dung Files
Nội dung thư của Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi đồng bào, chiến sỹ và các lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn Các văn bản khác

 Nội dung thư của Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi đồng bào, chiến sỹ và các lực lượng là

30-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 02/2018

tai liệu tuyên truyền, sinh hoạt hội viên và hướng dẫn hoạt động Hội quý I/2018 Tài liệu sinh hoạt hội viên

/sites/default/files/ban_tin_quy_1_2018.doc

27-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 01.2018

258-TrT-VP Công văn

V/v giúp đỡ, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

26-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 12-2017

22-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 8/2017

23-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 9/2017

25-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 11/2017

24-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 10/2017

Pages