Thông tin chỉ đạo điều hành - Văn bản hoạt động hội

Tham gia ủng hộ chương trình liveshow âm nhạc trực tuyến “Kiên cường Việt Nam-Stay strong Vietnam”. -

Nhằm tiếp tục ủng hộ cho quỹ phòng trống Covid-19 của MTTQ Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam Cùng công ty cổ phần RSVP  tổ chức chương trình liveshow âm nhạc trực tuyến “Kiên cường Việt Nam-Stay strong Vietnam”. Để vận động ủng hộ trên YouTube “RSVP Vietnam”

Ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và Cuộc Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng -

Ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và Cuộc Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng

Một số thông tin về các kỳ Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam -

Một số thông tin về các kỳ Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam

Hỏi đáp tìm hiểu về lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam -

Hỏi đáp tìm hiểu về lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam

Hướng dẫn về tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 – 2018 -

Thực hiện Hướng dẫn số 30 - HD/BTGTW ngày 13/4/2017 của Ban Tuyên giáo TW, Bảo sao số 313 - BS/VPTU ngày 17/4/2017 về tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 - 2018, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang hướng dẫn việc tổ chức kỷ niệm cụ thể như sau:  

Pages

Số/Ký hiệu Lĩnh vực Nội dung Files
67-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 10/2020

đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh Tài liệu sinh hoạt hội viên

đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh

Tài liệu tuyên truyền 75 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9 Tài liệu sinh hoạt hội viên

Tài liệu tuyên truyền 75 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9

66-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 9/2020

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang lần thứ V Hướng dẫn

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang lần thứ V

1500-HPN-GĐXH Công văn

V/v tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19

65-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 8/2020

Tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt Hội viên quý III/2020 Tài liệu sinh hoạt hội viên

Tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt Hội viên quý III/2020, chủ đề An toàn cho Phụ nữ và trẻ em

64-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 7/2020

63-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 6/2020

Pages