Thông tin chỉ đạo điều hành - Văn bản hoạt động hội

Hướng dẫn về tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 – 2018 -

Thực hiện Hướng dẫn số 30 - HD/BTGTW ngày 13/4/2017 của Ban Tuyên giáo TW, Bảo sao số 313 - BS/VPTU ngày 17/4/2017 về tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 - 2018, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang hướng dẫn việc tổ chức kỷ niệm cụ thể như sau:  

tài liệu tuyên truyền sinh hoạt hội viên -

tải file: /sites/default/files/scan_0001_9.pdf

Tài liệu sinh hoạt hội viên quý II, năm 2017 của TW Hội -

Tài liệu sinh hoạt hội viên quý II, năm 2017 của TW Hội

Một số tiểu phẩm tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 -

Một số tiểu phẩm tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Bản tin sinh hoạt quý IV/2015 -

Chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Pages

Số/Ký hiệu Lĩnh vực Nội dung Files
586/VBLT-NHCS-HPN-HND-HCCB-ĐTNCSHCM Hướng dẫn

/sites/default/files/586-vblt_0.pdf

3775/NHCS-KTNB Hướng dẫn

/sites/default/files/3775-nhcs_1.pdf

13-HD-ĐCT-TC Hướng dẫn

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại tổ chức Hội LHPN cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022

08-HD-ĐCT-TC Hướng dẫn

Hướng dẫn xây dựng, củng cố và phát huy vai trò của HV nòng cốt tại các cơ sở Hội

07-HD-ĐCT-TC Hướng dẫn

Hướng dẫn xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ Hội trong các cấp Hội

05-HD-BCH Hướng dẫn

Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam

tìm hiểu về hợp tã xã kiểu mới Hướng dẫn

/sites/default/files/htx_kieu_moi_0.doc

76-KH-BTCTW Các văn bản khác

Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về XD Đảng

01-KH-BTCCT Kế hoạch

Kế hoạch cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào"

thể lệ cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ 2 Các văn bản khác

/sites/default/files/vsmt5.jpg

Pages