Thông tin chỉ đạo điều hành - Văn bản hoạt động hội

Hướng dẫn về tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 – 2018 -

Thực hiện Hướng dẫn số 30 - HD/BTGTW ngày 13/4/2017 của Ban Tuyên giáo TW, Bảo sao số 313 - BS/VPTU ngày 17/4/2017 về tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 - 2018, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang hướng dẫn việc tổ chức kỷ niệm cụ thể như sau:  

tài liệu tuyên truyền sinh hoạt hội viên -

tải file: /sites/default/files/scan_0001_9.pdf

Tài liệu sinh hoạt hội viên quý II, năm 2017 của TW Hội -

Tài liệu sinh hoạt hội viên quý II, năm 2017 của TW Hội

Một số tiểu phẩm tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 -

Một số tiểu phẩm tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Bản tin sinh hoạt quý IV/2015 -

Chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Pages

Số/Ký hiệu Lĩnh vực Nội dung Files
22-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 8/2017

23-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 9/2017

25-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 11/2017

24-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 10/2017

Hướng dẫn xử lý nước và VSMT Các văn bản khác

Hướng dẫn sử lý nước và vệ sinh

tái liệu tuyên truyền quý IV/2017 Tài liệu sinh hoạt hội viên

tái liệu tuyên truyền, sinh hoạt hội viên và hướng dẫn hoạt động Hội quý IV/2017

586/VBLT-NHCS-HPN-HND-HCCB-ĐTNCSHCM Hướng dẫn

Văn bản liên tịch  v/v thực hiện ủy thác cho va

3775/NHCS-KTNB Hướng dẫn

Hướng dẫn quy trình, phương pháp kiểm tra giám sát nhận ủy thác cho vay

13-HD-ĐCT-TC Hướng dẫn

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại tổ chức Hội LHPN cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022

08-HD-ĐCT-TC Hướng dẫn

Hướng dẫn xây dựng, củng cố và phát huy vai trò của HV nòng cốt tại các cơ sở Hội

Pages