Thông tin chỉ đạo điều hành - Văn bản hoạt động hội

Ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và Cuộc Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng -

Ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và Cuộc Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng

Một số thông tin về các kỳ Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam -

Một số thông tin về các kỳ Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam

Hỏi đáp tìm hiểu về lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam -

Hỏi đáp tìm hiểu về lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam

Hướng dẫn về tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 – 2018 -

Thực hiện Hướng dẫn số 30 - HD/BTGTW ngày 13/4/2017 của Ban Tuyên giáo TW, Bảo sao số 313 - BS/VPTU ngày 17/4/2017 về tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 - 2018, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang hướng dẫn việc tổ chức kỷ niệm cụ thể như sau:  

Tài liệu sinh hoạt hội viên quý II, năm 2017 của TW Hội -

Tài liệu sinh hoạt hội viên quý II, năm 2017 của TW Hội

Pages

Số/Ký hiệu Lĩnh vực Nội dung Files
57-CTr-BTV Chương trình

(57-CTr) Chương trình công tác tháng 02/2020

55-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 01/2020

54-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 12/2019

01-TL-BTC Các văn bản khác

Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu "Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, quê hương đất nước đổ

đường link đăng ký sản phẩm trên báo phụ nữ Việt Nam Các văn bản khác

Đường link đăng ký sản phẩm trên báo phụ nữ Việt Nam

53-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 11/2019

Tài liệu tuyên truyền,sinh hoạt hội viên và hướng dẫn hoạt động Hội quý IV/2019 Tài liệu sinh hoạt hội viên

Tài liệu tuyên truyền,sinh hoạt hội viên và hướng dẫn hoạt động Hội quý IV/2019

52-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 10/2019

51-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 9/2019

50-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 7/2019

Pages