Thông tin chỉ đạo điều hành - Văn bản hoạt động hội

Hướng dẫn về tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 – 2018 -

Thực hiện Hướng dẫn số 30 - HD/BTGTW ngày 13/4/2017 của Ban Tuyên giáo TW, Bảo sao số 313 - BS/VPTU ngày 17/4/2017 về tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 - 2018, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang hướng dẫn việc tổ chức kỷ niệm cụ thể như sau:  

Tài liệu sinh hoạt hội viên quý II, năm 2017 của TW Hội -

Tài liệu sinh hoạt hội viên quý II, năm 2017 của TW Hội

Một số tiểu phẩm tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 -

Một số tiểu phẩm tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Bản tin sinh hoạt quý IV/2015 -

Chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Thông tin định hướng tuyên truyền dịp 20.10 của Hội LHPN Việt Nam -

1. Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” (đề án 343) và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (đề án 704) giai đoạn 2010-2015

Pages

Số/Ký hiệu Lĩnh vực Nội dung Files
1660-HPN-GĐXH Công văn

V/v tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trogn tình hình hiện nay

70-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 01/2021

Đề cương tuyên truyền về 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu cử quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 01/01/2021) Tài liệu sinh hoạt hội viên

/sites/default/files/de_

đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, quốc hội khoá XIV Tài liệu sinh hoạt hội viên

69-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 12/2020

68-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 11/2020

Đề cương Tài liệu sinh hoạt hội viên

Đề cương tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX NK 2020 -2025

Đề cương Tài liệu sinh hoạt hội viên

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu

Đề cương Tài liệu sinh hoạt hội viên

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

67-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 10/2020

Pages