Thông tin chỉ đạo điều hành - Văn bản hoạt động hội

Một số chỉ tiêu chính năm 2014 -

Chỉ tiêu thi đua năm 2014

Bắc Giang: Bàn biện pháp phòng, chống bệnh sởi -

Sáng ngày 26/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh chủ trì phiên họp khẩn bàn biện pháp phòng, chống bệnh sởi trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo ngành Y tế cùng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan và các huyện, thành phố.

Bắc Giang: Tăng cường công tác phòng, chống dịch sởi -

Ngày 25/02/2014, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 400/UBND-VX chỉ đạo các cơ quan, sở, ngành và các huyện, thành phố triển khai công tác phòng, chống dịch sởi trên địa bàn.

Bảo đảm nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 -

Ngày 22/4, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ký Công văn số 1011/UBND-GT về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5.

Pages

Số/Ký hiệu Lĩnh vực Nội dung Files
Tìm hiểu về Hợp tác xã kiểu mới Hướng dẫn

Tìm hiểu về Hợp tác xã kiểu mới

76-KH-BTCTW Các văn bản khác

Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về XD Đảng

01-KH-BTCCT Kế hoạch

Kế hoạch cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào"

Thể lệ cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ 2 Các văn bản khác

Thể lệ cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ 2

938-QD-TTg Các văn bản khác

Phê duyệt Đa “TT, giáo dục, vận động hỗ trợ PN tham gia giải quyết một số vấn đề XH liên quan đến...

939-QD-TTg Các văn bản khác

Phê duyệt ĐA “Hỗ trợ PN khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”

tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt hội viên và hướng dẫn hoạt động Hội quý III năm 2017 Tài liệu sinh hoạt hội viên

tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt hội viên và hướng dẫn hoạt động Hội quý III năm 2017

Đề cương tuyên truyền Hướng dẫn

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày TBLS (27/7/1947-27/7/2017)

918-QĐ-UBND Các văn bản khác

QĐ v/v phê duyệt ĐA đảm bảo kinh phí mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh BG...

461-CV/BTV Công văn

CV v/v triển khai các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thịt lợn

Pages