Thông tin chỉ đạo điều hành - Văn bản hoạt động hội

Bắc Giang: Tăng cường công tác phòng, chống dịch sởi -

Ngày 25/02/2014, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 400/UBND-VX chỉ đạo các cơ quan, sở, ngành và các huyện, thành phố triển khai công tác phòng, chống dịch sởi trên địa bàn.

Bảo đảm nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 -

Ngày 22/4, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ký Công văn số 1011/UBND-GT về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5.

Pages

Số/Ký hiệu Lĩnh vực Nội dung Files
Thể lệ Các văn bản khác

Thể lệ giải báo Chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm Vàng)

Đề cương Tài liệu sinh hoạt hội viên

Đề cương tuyên truyền Hội Người Cao tuổi Việt Nam- 25 năm xây dựng và phát triển

62-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 5/2020

Tuyên truyền về đêm nhạc quyên góp ủng hộ phụ nữ và trẻ em nghèo chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19 Các văn bản khác

Chương trình liveshow âm nhạc trực tuyến “Kiên cường Việt Nam – Stay strong Vietnam”

175b/TL-BTC Các văn bản khác

Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng, chánh tai nạn bom, mìn, vật nổ do chiến tranh...

Đề cương Tài liệu sinh hoạt hội viên

Đề cương tuyên truyền 130 năm ngày sinh nhật Bác

05/TL_MTTW-BTT Các văn bản khác

Thể lệ giải báo chí "vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XIV năm 2019, 2020"

18/QĐ-BATGT Các văn bản khác

Quyết định ban hành Thể lệ Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về ATGT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm...

05-CT-UBND Các văn bản khác

Chỉ thị V/v tăng cường phối hợp thực hiện nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự và tái h

Lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid -19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang Các văn bản khác

Lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid -19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc...

Pages