Một số thông tin về Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022

Một số thông tin về Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII,

nhiệm kỳ 2017-2022

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng và tặng hoa Đại hội

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra từ ngày 06 đến ngày 09/3/2017, tại thủ đô Hà Nội với chủ đề Phụ nữ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển. Tham dự đại hội có 1.153 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, niềm tin và nguyện vọng của các tầng lớp phụ trên khắp các vùng, miền của Tổ quốc.

Tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII,  Đoàn Đại biểu phụ nữ  tỉnh Bắc Giang gồm 17 đại biểu, trong đó Đ/c Nguyễn Thị Liên - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm trưởng đoàn. Các đồng chí đã đại diện cho phụ nữ Bắc Giang phát huy tinh thần, trách nhiệm, trí tuệ tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung, chương trình Đại hội trong đó tập trung vào một số nội dung chính như: Khởi nghiệp cho phụ nữ; giám sát, phản biện xã hội; hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ, bồi dưỡng nghiệp vụ Hội, cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch…. Đồng thời cũng nêu lên các kiến nghị, đề xuất về vấn đề bình đẳng giới, bạo lực gia đình; các chính sách hỗ trợ phụ nữ…

 

Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Bắc Giang chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, UB MTTQ Việt Nam tại Đại hội

Đại hội đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra; thẳng thắn, trí tuệ thảo luận và biểu quyết thông qua mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2017-2022.

* 7 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2017-2022

1. Đến cuối nhiệm kỳ, cấp trung ương tham mưu đề xuất được ít nhất 05 chính sách/đề án; cấp tỉnh và huyện tham mưu đề xuất ít nhất 02 chính sách/chương trình/đề án liên quan đến phụ nữ. Hàng năm, các cấp Hội giám sát ít nhất 01 chính sách; đóng góp ý kiến, phản biện xã hội ít nhất 01 văn bản dự thảo có liên quan.

2. Hàng năm, mỗi cơ sở Hội tổ chức ít nhất 02 hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ.

3. Hàng năm, mỗi cơ sở Hội phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng ít nhất 02 điển hình là cá nhân phụ nữ tiêu biểu, mô hình hoặc cách làm hay; đạt chỉ tiêu ít nhất 20.000 điển hình/năm trong toàn quốc.

4. Hàng năm, mỗi cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giúp thêm được ít nhất 02 hộ gia đình đạt các tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”, phấn đấu cả nước giúp được thêm ít nhất 20.000 hộ đạt 8 tiêu chí, trong đó ít nhất 10.000 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều.

5. Hàng năm, các cấp Hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hội đào tạo nghề, phối hợp, giới thiệu đào tạo nghề cho 75.000 lao động nữ; hỗ trợ 2.500 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, phối hợp hỗ trợ thành lập 300 hợp tác xã do phụ nữ quản lý.

6. Đến cuối nhiệm kỳ, toàn quốc tăng thêm 1 triệu hội viên; đảm bảo không có cơ sở Hội tập hợp dưới 50% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia hoạt động Hội.

7. Đến cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ Hội cấp trung ương, tỉnh, huyện, 90% trở lên Chủ tịch Hội cấp cơ sở đạt chuẩn chức danh theo quy định; 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội ít nhất 03 lần/nhiệm kỳ; 100% Chi hội trưởng được bồi dưỡng nghiệp vụ ít nhất 01 lần/nhiệm kỳ.

* 2 khâu đột phá

- Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ.

- Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ.

* Phong trào thi đua, cuộc vận động: Phong trào thi đuaPhụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và hai cuộc vận độngRèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* 3 nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc.

2. Vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường.

3. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân.

* 6 nhóm giải pháp lớn:

            - Cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành

- Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động

- Phát huy vai trò làm chủ của hội viên, phụ nữ

- Đầu tư nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn

- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội

-  Mở rộng các hoạt động liên kết, phối hợp

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII gồm 161 uỷ viên (trong đó có đồng chí Nguyễn Thị Liên – UVBCH – CT Hội LHPN tỉnh Bắc Giang), đảm bảo tính kế thừa, liên hiệp, đại diện tiêu biểu cho các tầng lớp phụ nữ trong cả nước, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, tâm huyết và cam kết vì sự nghiệp bình đẳng giới, sự phát triển của phụ nữ Việt Nam. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII đã thống nhất số lượng ủy viên Đoàn Chủ tịch là 33 ủy viên và đã bầu 31 ủy viên tại Hội nghị Ban chấp hành khoá XII lần thứ 1. Ban Chấp hành đã tín nhiệm bầu đ/c Nguyễn Thị Thu Hà  - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN khóa XI tiếp tục tái cử Chủ tịch Hội LHPNVN khóa XII; bầu 04 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: đ/c Bùi Thị Hòa, đ/c Trần Thị Hương, đ/c Hoàng Thị Ái Nhiên, đ/c Nguyễn Thị Tuyết.

 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII

Đại hội Đại biểu phụ nữ lần thứ XII đã khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung phương thức hoạt động nhằm thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, tạo động lực động viên các tầng lớp phụ nữ phát huy nội lực, cần cù, năng động, sáng tạo, trách nhiệm xây dựng đất nước, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và tổ chức Hội, biểu thị ý chí quyết tâm và thống nhất cao trong việc phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu PNTQ lần thứ XII.

 

Đồng chí Vũ Thị An – Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh

Chuyên mục tin:

 

Các tin khác