Giới và phát triển

TÌNH HÌNH DÂN SỐ VÀ HIỆN TƯỢNG MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH TRÊN THẾ GIỚI, VIỆT NAM VÀ TỈNH BẮC GIANG -

Hiện nay, toàn bộ dân số trên Trái Đất đang ở mức 7,2 tỉ người. Có 50% dân số của cả thế giới tập trung ở 6 nước, đó là: Trung Quốc 1,4 tỉ người - là quốc gia đông dân nhất thế giới, tiếp đó là Ấn Độ 1,3 tỉ người. Hoa Kỳ, Indonesia, Brazil và Pakistan có tổng cộng dưới 1 tỉ người. Bên cạnh vấn đề...

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tham gia xây dựng, hoàn thiện và giám sát thực hiện hệ thống luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới -

5 năm qua, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, các cấp Hội LHPN Việt Nam đã chủ động, trách nhiệm trong công tác tham mưu, tham gia xây dựng, giám sát luật pháp, chính sách liên quan đến quyền và...

10 thông điệp về “Bình đẳng giới” -

10 thông điệp về “Bình đẳng giới”

Bình đẳng cho phụ nữ là chính là tiến bộ cho tất cả -

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giành quyền bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái,bà Pratibha Mehta cho rằng bình đẳng không chỉ là một quyền cơ bản của con người nà quan trọng hơn là Việt Nam sẽ khó lòng đạt được các tiến bộ xã hội – kinh tế nếu không có sự bình đẳng giới. Bằng chứng Pratibha Mehta...

Bác Hồ với sự tiến bộ của phụ nữ -

Ngày xưa, Bà Trưng, Bà Triệu đã phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc, cứu dân. Trong lịch sử của dân tộc ta nhất là những thời kỳ cách mạng và kháng chiến, phụ nữ đã rất dũng cảm. Hiện nay, phụ nữ đang góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ - Diệm ở miền...

Các cấp Hội phụ nữ tỉnh Bắc Giang nỗ lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới -

Bùi Thị Hạnh, Trưởng ban Luật pháp- Chính sáchHội LHPN tỉnh Bắc Giang : Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới là một trong những cơ sở nền tảng của chiến lược phát triển con người của Đảng và Nhà nước. Mục tiêu bình đẳng giới là xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ...

 
Subscribe to Giới và phát triển