Hệ thống tổ chức Hội: Hội LHPN 10 huyện thành phố và 2 đơn vị

* Chức năng nhiệm vụ:

- Tham mưu cho BCH, BTV Hội LHPN cấp huyện về công tác Hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Hội LHPN cấp xã triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của BCH, BTV Hội LHPN tỉnh, huyện và nhiệm vụ chính trị của đảng bộ địa phương.

- Quản lý cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện hoạt động của BCH, BTV Hội LHPN huyện; quản lý tổ chức, biên chế, ngân sách, tài sản và công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của Hội theo quy định.

 

Có Hội Liên hiệp phụ nữ 10 huyện, thành phố và 2 đơn vị trực thuộc như sau:

2.1. Hội LHPN TP Bắc Giang

- SĐT: 02043.858.290

- Mail: hlhpn_ thanhpho@bacgiang.gov.vn

- Họ và tên cán bộ:

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Trịnh Thị Hồng Vân

Chủ tịch

0912164005

2

Nguyễn Thị Lý

Phó chủ tịch

0983820878

3

Nguyễn Thị Tùng

Phó chủ tịch

0963980889

4

Đào Thị Thu Hằng

CV

0977249649

 

 

2.2. Hội LHPN Việt Yên

- SĐT: 02043.874.061

- Mail: hlhpn_ vietyen@bacgiang.gov.vn

- Họ và tên cán bộ:

Stt

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

 

Nguyễn Thị Cúc

chủ tịch

0912.099.513

0912.827.798

 

Nguyễn Thị Yến

Phó chủ tịch

0913.333.746

 

Ngô Thị Lan

Phó chủ tịch

 

 

Nguyễn Thị Thảo

CV

0916.243.566

 

2.3. Hội LHPN Sơn Động

- SĐT: 02043.886.141

- Mail: hlhpn_ sondong@bacgiang.gov.vn

- Họ và tên cán bộ:

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Đinh Thị Tuyết

Chủ tịch

0917325558

2

Nguyễn Thị Thắm

Phó chủ tịch

 

3

Nguyễn Thị Phương

Phó chủ tịch

0363877376

5

Nguyễn Thị Hương

CV

 
       

 

2.4. Hội LHPN Lục Ngạn

- SĐT: 02043.882.592

- Mail: hlhpn_ lucngan@bacgiang.gov.vn

- Họ và tên cán bộ:

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Lý Thị Liên

Chủ tịch

0946300089

2

Giáp Thị Thùy Chi

Phó chủ tịch

0985725879

3

Lưu Thị Quỳnh Hoa

CV

0989165532

4

Hoàng Thị Hồng

CV

0398822888

 

2.5. Hội LHPN Lục Nam

- SĐT: 02043.884.354

- Mail: hlhpn_ lucnam@bacgiang.gov.vn

- Họ và tên cán bộ:

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

2

Trần Thị Cẩm Ly

Chủ tịch

0987280190

3

Trần Thị Nguyệt

Phó chủ tịch

0904536968

4

Nguyễn Thị Huệ

Phó chủ tịch

0989586373

5

Vũ Thanh Tâm

CV

0982301313

 

2.6. Hội LHPN Yên Dũng

- SĐT: 0204 3.870.240

- Mail: hlhpn_ yendung@bacgiang.gov.vn

- Họ và tên cán bộ:

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Phạm Thị Nhung

Chủ tịch

0984848667

2

Nguyễn Thị Kiên

Phó chủ tịch

0986460410

3

Nguyễn .T.K. Tình

Phó chủ tịch

0982801350

4

Nguyễn Thị Hương

CV

0989942185

5

Ngô Thị Thu Thủy

CV

0962010986

 

 

 

2.7. Hội LHPN Hiệp Hòa

- SĐT: 02043.872.736

- Mail: hlhpn_ hiephoa@bacgiang.gov.vn

- Họ và tên cán bộ:

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

 

 

 

 

2

Ngô Thị Hồng Uyên

Chủ tịch

0914854326

3

Thân Thị Thu Hà

Phó chủ tịch

0915622163

4

Ngô Thị Thúy

CV

0363264507

5

Nguyễn Thị Ngọc

CV

0969417388

 

2.8. Hội LHPN Yên Thế

- SĐT: 02043.876.328

- Mail: hlhpn_ yenthe@bacgiang.gov.vn

- Họ và tên cán bộ:

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Trần Thị Thanh Tâm

Chủ tịch

 

2

Trần Thị Thu Hà

Phó chủ tịch

0979090037

3

Nguyễn Thị Hương

CV

0974396136

4

Ninh Thị Kim Thoa

CV

0974190709

 

2.9. Hội LHPN Tân Yên

- SĐT:0204 3.878.429

- Mail: hlhpn_ tanyen@bacgiang.gov.vn

- Họ và tên cán bộ:

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Đỗ Thị Hải Yến

Chủ tịch

0982879086

3

Nguyễn Thị Khang

Phó chủ tịch

0987600782

4

Trần Thị Nhẫn

CV

0982371208

 

Hoàng Thị Khánh

CV

0973981883

 

2.10. Hội LHPN Lạng Giang

- SĐT: 02043.638.354

- Mail: hlhpn_ langgiang@bacgiang.gov.vn

- Họ và tên cán bộ:

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Trần Thị Thủy

Chủ tịch

0982358278

2

Nguyễn Thị Kim Nhận

Phó chủ tịch

0363600668

3

Nguyễn T Hương Lan

CV

 

4

Tạ Thị Quyên

CV

 

 

2.11. Hội LHPN cơ quan Bộ CHQS tỉnh

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Phan Thị Thanh Nhàn

Chủ tịch

0977.770.477

2

Nguyễn Thị Thanh Huyền

PCT

 

 

2.12. Hội LHPN cơ quan Công an tỉnh

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Nguyễn Thị Kim Oanh

Chủ tịch

0934517014

2

Nguyễn Thị Lệ

Phó Chủ tịch

 

 

Ban Xây dựng tổ chức Hội

 

 

Chuyên mục tin: