CÁC CẤP HỘI PHỤ NỮ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, TIỀM NĂNG, SỨC SÁNG TẠO; TÍCH CỰC XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI VỮNG MẠNH, GÓP PHẦN XÂY DỰNG TỈNH BẮC GIANG PHÁT TRIỂN NHANH, TOÀN DIỆN, VỮNG CHẮC

CÁC CẤP HỘI PHỤ NỮ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, TIỀM NĂNG, SỨC SÁNG TẠO; TÍCH CỰC XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI VỮNG MẠNH, GÓP PHẦN XÂY DỰNG TỈNH BẮC GIANG PHÁT TRIỂN NHANH, TOÀN DIỆN, VỮNG CHẮC

(Đồng chí Đỗ Thị Lệ- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh )

        Nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống, tiềm năng, sức sáng tạo, cán bộ hội viên phụ nữ tỉnh Bắc Giang đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn và 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN tỉnh đã có nhiều khởi sắc; các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần XIV, nhiệm kỳ 2011-2016 đề ra cơ bản hoàn thành và hoàn thành xuất sắc; đóng góp hiệu quả vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

           Phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" được triển khai thực hiện gắn với các cuộc vận động lớn của Hội và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cấp Hội đã cụ thể hóa phong trào thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm từng năm theo các chủ đề và các đợt thi đua, các phong trào phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, từng đối tượng phụ nữ, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia. Nhiều mô hình, cách làm hay, hoạt động hiệu quả được nhân rộng như: Mô hình“Phụ nữ thực hành tiết kiệm, bảo vệ môi trường, chung tay giúp phụ nữ và trẻ em nghèo”, mô hình “Hũ gạo tiết kiệm”, "Tặng lợn nái sinh sản cho hội viên phụ nữ nghèo", các hoạt động “Ngày hội của những tấm lòng nhân ái”, "Quỹ Tấm lòng vàng", “Chăn ấm mùa đông”, “Sách mới cho em”, nhận đỡ đầu các địa chỉ phụ nữ - trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…. Hằng năm, tỷ lệ hội viên phụ nữ đăng ký, bình xét đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua đạt gần 90%; tổng kết 5 năm thực hiện phong trào toàn tỉnh có 25.049 chị đạt danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc” nhiệm kỳ; 315.183 lượt chị đạt danh hiệu Lao động giỏi, Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến; 9.961 lượt chị đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh, bộ, ngành.

          Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách, nâng cao trình độ, nhận thức được đổi mới với nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, hấp dẫn. Hoạt động giáo dục truyền thống, phẩm chất đạo đức, tuyên truyền gương phụ nữ điển hình tiên tiến được các cấp Hội chú trọng thông qua việc thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước"; tổ chức các hoạt động gặp mặt, biểu dương điển hình phụ nữ "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang", giao lưu "Hát ru, hát dân ca", ủng hộ xây dựng tượng đài Bà Triệu, sưu tầm tư liệu, hiện vật về những tấm gương phụ nữ trong kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc...Việc phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền, biểu dương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; nắm bắt tư tưởng, đời sống, nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ để chủ động đề xuất và tham gia giải quyết kịp thời nhiều vụ việc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ được các cấp Hội quan tâm thực hiện. Thông qua các hoạt động, đã có 3,4 triệu lượt phụ nữ được tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và Nghị quyết của Hội; 90% phụ nữ, 100% hội viên được tuyên truyền phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

          Công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững được các cấp Hội tập trung chỉ đạo thực hiện gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã đạt những kết quả tích cực, xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình/hoạt động có hiệu quả góp phần thực hiện 9/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, được hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng và cộng đồng, cấp ủy, chính quyền đánh giá cao. Việc thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”; hoạt động hướng về gia đình nhân ngày Gia đình Việt Nam, ngày Quốc tế hạnh phúc và duy trì các mô hình CLB/tổ phụ nữ về gia đình... đã tạo cơ hội cho hội viên, phụ nữ được chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức xây dựng, tổ chức cuộc sống gia đình. Đặc biệt, các cấp Hội đã thành lập được 233 mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng ở 227/230 cơ sở xã/phường/thị trấn; bước đầu, đã hòa giải 480 vụ mâu thuẫn gia đình; tư vấn, tiếp nhận, giúp đỡ gần 40 trường hợp bị bạo lực gia đình, bị buôn bán trở về. Công tác tư vấn, chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, trẻ em, dân số - kế hoạch hóa gia đình, mất cân bằng giới tính khi sinh, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện được các cấp Hội quan tâm thực hiện và hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng. Hằng năm, tỷ lệ hộ gia đình hội viên phụ nữ đạt “Gia đình 5 không, 3 sạch”, gia đình văn hóa đạt trên 80%.

         Hoạt động vận động, hỗ trợ phụ nữ phát huy nội lực, chủ động tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường được các cấp Hội xác định là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt nhiệm kỳ với nhiều điểm mới, sáng tạo nhằm thực hiện hiệu quả Khâu đột phá “Tạo sự chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường”. 5 năm qua, Hội đã khai thác các nguồn vốn từ các ngân hàng và các chương trình dự án do Hội quản lý đạt trên 2.000 tỉ đồng giúp cho hơn 70 nghìn lượt phụ nữ vay; huy động trên 406 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm tại chi/tổ giúp cho trên 120 nghìn lượt hội viên vay phát triển kinh tế; vận động ủng hộ hỗ trợ xây mới 314 nhà Mái ấm tình thương trị giá 6,46 tỷ đồng; vận động giúp nhau trong sản xuất đời sống, khó khăn, hoạn nạn cho trên 390 nghìn lượt phụ nữ trị giá gần 520 tỷ đồng; giúp 245.589 lượt gia đình hội viên phụ nữ nghèo, trong đó có 56.668 lượt hộ nghèo do phụ nữ làm chủ (đạt 100%), đã có 13.417 lượt hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, 4.032 hộ đã thoát nghèo bền vững; phối hợp dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho 165.240 lao động nữ; tích cực hỗ trợ phụ nữ sản xuất kinh doanh, khởi sự và phát triển doanh nghiệp; thí điểm và nhân rộng 78 mô hình tổ hợp tác, tổ phụ nữ liên kết sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thu hút 1.579 thành viên tham gia, tạo việc làm thường xuyên cho trên 2.500 lao động; tham gia xây dựng nhiều cánh đồng mẫu lớn, vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với mô hình sản xuất, tiêu dùng sản phẩm sạch, sản phẩm an toàn.

         Việc tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện và giám sát luật pháp, chính sách về bình đẳng giới được các cấp Hội chủ động thực hiện. Hội đã tổ chức tập huấn quán triệt, chọn điểm chỉ đạo thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tham gia góp ý, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hằng năm, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã lựa chọn vấn đề ưu tiên, xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát việc thực hiện các luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số; tích cực tham gia xây dựng luật pháp, chính sách; chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương về chính sách liên quan phụ nữ, trẻ em; phối hợp tổ chức trên 12 nghìn cuộc tuyên truyền, phổ biến, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho gần 1 triệu lượt hội viên, phụ nữ; tiếp nhận, giải quyết và phối hợp giải quyết 394 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em; phối hợp hòa giải thành công 3.188 vụ mâu thuẫn gia đình, làng xóm. Thực hiện vai trò của tổ chức Hội trong tham mưu công tác cán bộ nữ, các cấp Hội đã rà soát, tham mưu, giới thiệu nhân sự nữ vào quy hoạch, tham gia cơ cấu cấp ủy, HĐND, UBND, cán bộ chủ chốt các cấp; ký kết Chương trình phối hợp với Ủy ban MTTQ nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ Hội; giới thiệu hội viên ưu tú để Đảng bồi dưỡng, kết nạp.... Kết quả, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cấp tỉnh, xã đạt chỉ tiêu từ 15% trở lên; số nữ tham gia Ban Thường vụ cấp ủy 3 cấp đều tăng; đặc biệt tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV đứng thứ hai toàn quốc, đạt 62,5%; số đảng viên nữ được kết nạp trong 5 năm là 6.034 đảng viên, trong đó có 2.551 đảng viên nữ nông nghiệp, đường phố; nâng tổng số đảng viên nữ toàn tỉnh tính đến tháng 6/2016 là 22.732 đồng chí, chiếm 29% so với tổng số đảng viên toàn tỉnh.

         Xác định là nhiệm vụ then chốt, công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh được các cấp Hội tập trung thực hiện. Hội đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo; tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội, chất lượng hoạt động các loại hình thu hút hội viên; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội gắn với thực hiện Khâu đột phá “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ Hội cơ sở”; tăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt động Hội và phong trào phụ nữ.... Tính đến nay, Hội đã thành lập 11 tổ chức Hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, nâng tổng số toàn tỉnh có 255 cơ sở Hội, 2.596 chi hội, 2.349 tổ phụ nữ; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng 83 loại hình thu hút hội viên gồm 8.786 CLB, tổ phụ nữ chuyên đề; thu hút 86,8% tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa phương tham gia sinh hoạt hội; tỷ lệ hộ gia đình có phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có ít nhất 01 hội viên đạt 85,3%; 100% cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện, 217/228 = 95,2% Chủ tịch Hội LHPN xã/phường/thị trấn đạt chuẩn chức danh theo quy định; xếp loại hằng năm, 10 huyện, thành Hội, 3 đơn vị đều đạt xuất sắc, 100% cơ sở xếp loại vững mạnh, xếp loại khá, không có cơ sở xếp loại trung bình, yếu; 100% cơ sở Hội, chi hội xây dựng quỹ Hội với tổng số quỹ là 65,47 tỷ đồng, trung bình đạt trên 150.000 đồng/hội viên.

        Hoạt động đối ngoại, tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo được đẩy mạnh. Trong 5 năm, Hội đã tổ chức rà soát, nắm bắt tình hình phụ nữ đi xuất khẩu lao động và phụ nữ kết hôn với người nước ngoài ở 100% cơ sở trên địa bàn; tư vấn cho trên 2 ngàn trường hợp liên quan hôn nhân gia đình, hôn nhân có yếu tố nước ngoài; phối hợp tổ chức tuyên truyền tư vấn, giới thiệu xuất khẩu lao động cho trên 2.500 phụ nữ; duy trì và quản lý gần 3 tỷ đồng vốn từ chương trình, dự án quốc tế giúp hội viên phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình.

        Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, phong trào phụ nữ tỉnh liên tục đạt đơn vị xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và Cờ thi đua đơn vị xuất sắc; TW Hội LHPN Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc 4 năm liên tục; Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tặng 03 Cờ thi đua xuất sắc và nhiều Bằng khen; các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh đã tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. Đây là những thành tích đáng trân trọng và tự hào của phụ nữ Bắc Giang trong 5 năm qua, khẳng định sự đóng góp to lớn của cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh nhà trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng quê hương Bắc Giang ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Chuyên mục tin: