Hội LHPN xã Đồng Sơn, Thành phố Bắc Giang Tích cực vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Hội LHPN xã Đồng Sơn, Thành phố Bắc Giang

Tích cực vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

 

            Là một xã thuần nông, xã Đồng Sơn có 06 thôn, 2.086 hộ, 8.906 khẩu, trong đó có  1.704/2.487 phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội phụ nữ. Thu nhập của người dân trong xã chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp. Toàn xã có 175 hộ nghèo, trong đó có 168 hộ nghèo có phụ nữ, 143 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ.

           Xác định vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, có tác động trực tiếp đến đời sống của phụ nữ. Những năm qua, Hội phụ nữ xã đã bám sát sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chủ động phối hợp với chính quyền, các ngành tích cực vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.  

            Để hỗ trợ, khuyến khích phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, Hội LHPN xã Đồng Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ phát huy nội lực, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. 5 năm qua, Hội phụ nữ xã đã tổ chức được 07 lớp tập huấn KHKT có 410  hội viên dự, 11hội thảo trao đổi kinh nghiệm về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, kỹ thuật chọn giống có 525 lượt hội viên tham gia; 75 cuộc tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, của địa phương về phát triển kinh tế gắn với các chủ trương xây dựng nông thôn mới thông qua các buổi sinh hoạt Chi, tổ phụ nữ; hội nghị triển khai, tuyên truyền, tập huấn ... có 6.557 lượt hội viên tham gia. Vận động 1.350 hội viên phụ nữ tham gia ít nhất 01 loại hình tiết kiệm, với chỉ tiêu mỗi hội viên tiết kiệm ít nhất 10.000đ/tháng, 5 năm qua, đã tiết kiệm được 165 triệu đồng cho 52 hội viên phụ nữ nghèo, hội viên khó khăn vay để phát triển kinh tế. Vận động 424 gia đình kinh tế khá giúp 156 lượt gia đình hội viên khó khăn về cây, con giống, phân bón trị giá trên 200 triệu đồng. Thăm hỏi, giúp đỡ không hoàn lại cho 88 gia đình hội viên khó khăn trị giá 39.500.000 đồng. Vận động, xây dựng 03 Mái ấm tình thương tặng hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn 71 triệu đồng; quyên góp ủng hộ các hoạt động nhân đạo từ thiện trị giá 40 triệu đồng.

           Để huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội LHPN xã chủ động phối hợp với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng chính sách xã hội nhận tín chấp, ủy thác trên 10 tỷ đồng cho 460 gia đình hội viên vay; phối hợp giới thiệu việc làm cho 270 phụ nữ làm tại doanh nghiệp may Kế, Công ty CPTM Bắc Giang , tập đoàn Hồng Hải... . Đồng thời vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cho năng suất chất lượng cao, tham gia xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương như: Trồng rau an toàn, mô hình vườn ao chuồng, nuôi trồng thủy sản, mô hình trồng cây thảo dược (cây Kim Tiền Thảo, cây Thủy Sương Bồ).

           Bên cạnh đó, Hội LHPN xã tập trung nâng cao chất lượng hoạt động giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ thoát nghèo bền vững. Hàng năm, phối hợp rà soát, nắm chắc số hộ phụ nữ nghèo trên địa bàn, nguyên nhân nghèo, lập sổ theo dõi hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, trên cơ sở đó phân công cụ thể cho các chi hội tổ chức các hoạt động giúp đỡ. Bằng nhiều hình thức giúp đỡ như: phân công hội viên khá giúp hội viên nghèo; hỗ trợ về giống, vốn, kinh nghiệm làm ăn, kiến thức khoa học kỹ thuật, ngày công lao động; phổ biến các kiến thức làm ăn, phát triển sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc…. Riêng đối với hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Hội đã vận động hội viên quyên góp, trợ cấp bằng tiền hàng tháng. Điển hình như: chị Hoàng Thị Hiền, hội viên phụ nữ nghèo bị liệt ở thôn Tân Mỹ, được HPN xã trợ cấp từ năm 2013 đến nay, mỗi tháng từ 300.000đ- 400.000đ.

          Bằng các hoạt động cụ thể, 5 năm qua, Hội phụ nữ xã Đồng Sơn đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ phát huy nội lực, chủ động tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được Hội giúp đỡ, trong đó có 62 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, 29 hộ thoát nghèo bền vững, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo tại địa phương./.  

                                                                               Ban HTPNPTKT -  Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

Chuyên mục tin: