Hội thảo “Công tác cán bộ nữ trong tình hình mới”

Hội thảo “Công tác cán bộ nữ trong tình hình mới”

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng – PBT TT Tỉnh ủy phát biểu tại Hội thảo “Công tác cán bộ nữ trong tình hình mới”

   Sáng ngày 17/10/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bắc Giang phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội thảo “Công tác cán bộ nữ trong tình hình mới”. Đồng chí Lê Ánh Dương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự Tiến bộ của Phụ nữ tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Liên - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chủ trì Hội thảo.

   Tới dự Hội thảo có: Đ/c Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Từ Minh Hải - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Thị Thu Hà -Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; các đồng chí Bí thư, Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, trưởng ban tổ chức, trưởng phòng nội vụ, chủ tịch Hội LHPN các huyện, thành phố và đơn vị; một số đại biểu lãnh đạo nữ cấp phòng, nữ lãnh đạo chủ chốt xã, phường, thị trấn tiêu biểu.

   Hội thảo đã nghe Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh báo cáo đánh giá kết quả công tác cán bộ nữ trong thời gian qua với một số ưu điểm nổi bật: Công tác cán bộ nữ trong tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; được các cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành đã quan tâm chủ động thực hiện nên đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp đã được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Tỷ lệ cán bộ công chức, viên chức nữ đến năm 2018 chiếm 65,5% trong tổng số cán bộ công chức, viên chức toàn tỉnh. Cán bộ nữ là trưởng, phó các phòng và tương đương cấp tỉnh, cấp huyện là 1.569 đồng chí, chiếm 42%; tỷ lệ cán bộ nữ có trình độ cao đẳng, đại học 55,1%, thạc sỹ chiếm 56%, tiến sỹ chiếm 42% tổng số cán bộ có cùng trình độ. Công tác phát triển đảng viên nữ được quan tâm, đến tháng 6/2019, tổng số đảng viên nữ toàn tỉnh là 25.197/83.887 đảng viên, chiếm 30% tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy cấp tỉnh và cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 tăng so với nhiệm kỳ 2010 - 2015 (cấp tỉnh chiếm 15,09%, tăng 2,36%; cấp xã/phường/thị trấn chiếm 16,53%, tăng 2,36%). Số nữ đại biểu Quốc hội khoá XIV của tỉnh là 5/8 đồng chí, chiếm 62,5% tổng số đại biểu, tăng 37,5% so với khóa XIII. 36,76% các cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh có cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý; trên 40 cán bộ nữ là lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (trong đó 02 đồng lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, 02 đồng chí lãnh đạo chủ chốt cấp huyện). Công tác quy hoạch cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã được cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện.

   Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 19 cơ quan, đơn vị, cá nhân gửi bài tham luận và phát biểu tại Hội thảo. Các ý kiến tập trung phân tích rõ kết quả đạt được và nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo ở một số địa phương, đơn vị còn thấp và kiến nghị, đề xuất những giải pháp tham mưu trong thời gian tới với các cấp ủy đảng, chính quyền để tạo điều kiện cho cán bộ nữ tham gia bình đẳng trong lãnh đạo, quản lý.

Đồng chí Từ Minh Hải – PCT HĐND tỉnh, đồng chí Lê Ánh Dương – PCT UBND tỉnh, Trưởng ban VSTBCPN tỉnh tặng hoa các đồng chí lãnh đạo nữ.

   Đồng chí Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã phát biểu chỉ đạo, động viên và đánh giá cao vai trò của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Hội LHPN tỉnh đã tích cực, chủ động, tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ nữ. Đồng chí khẳng định công tác cán bộ nữ sẽ tiếp tục được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ban tổ chức và phòng nội vụ các huyện, thành ủy cần tham mưu kịp thời, chính xác cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ nữ nhằm phấn đẩu đạt mục tiêu tỷ lệ nữ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ tới cao hơn hiện nay. Bên cạnh đó, đồng chí nhắc nhở đội ngũ cán bộ nữ cần phải nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu, vươn lên tự khẳng định mình./.

Ban TCCB – Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

Chuyên mục tin: