Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Vừa qua, tại Hội trường Ủy ban MTTQ tỉnh, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Đồng chí Trần Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh - Trưởng khối; Nguyễn Thị Liên, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - Phó khối thi đua năm 2019; đồng chí Nghiêm Đức Dũng - Phó Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh. Tham dự còn có các đồng chí: Đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh, Trưởng các ban chuyên môn, cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng các cơ quan trong khối thi đua.

Năm 2019, các đơn vị trong khối đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, tổ chức phát động các đợt thi đua, nhất là thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vì người nghèođạt nhiều kết quả.Bên cạnh đó, các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, hoạt động giám sát và phản biện xã hội được chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Ngoài ra, các đơn vị trong khối thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức hội ngày càng vững mạnh, hướng hoạt động về cơ sở, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, qua đó thực hiện tốt vai trò tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh.

http://imgs.baobacgiang.com.vn/2019/12/16/16/20191216162623-img-7599a-ok.jpg

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

ký giao ước thi đua năm 2020

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cơ bản đồng tình với những nội dung trong dự thảo báo cáo, đồng thời thống nhất nhiệm vụ chung của khối trong năm 2020.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Công Thắng biểu dương những kết quả đã đạt được của các cơ quan trong khối thi đua. Đồng chí đề nghị thời gian tới các đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua theo hướng thực chất, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Đồng chí Trần Công Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng khối thi đua 2019 trao Cờ luân lưu Trưởng khối thi đua 2020 cho đồng chí Nguyễn Thị Liên, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Các đơn vị trong Khối thống nhất bình xét, suy tôn Hội LHPN tỉnh nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính Phủ; Ủy ban MTTQ tỉnh nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, bầu Hội LHPN tỉnh làm Trưởng khối thi đua; Hội Nông dân tỉnh làm Phó trưởng khối năm 2020. Nhân dịp này, các cơ quan trong khối đã phát động và ký giao ước thi đua năm 2020./.

Văn phòng Hội LHPN tỉnh

 

Chuyên mục tin: