Chi hội thôn Hưng Thịnh, xã Tư Mại tích cực học tập và làm Bác

Chi hội thôn Hưng Thịnh, xã Tư Mại

tích cực học tập và làm Bác

   

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Chi hội thôn Hưng thịnh, xã Tư Mại đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, hội viên phụ nữ tham gia và ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng, tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong thôn.

Để việc học tập và làm theo Bác thực sự đi vào chiều sâu, có hiệu quả chi hộiđã triển khai nhiều các hoạt động thiết thực và có hiệu quả như xây dựng mô hình “tổ phụ nữ tết kiệm”, vận động hội viên phụ nữ trong chi hội tham gia tiết kiệm hàng tháng để giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo,đến nay đã tiết kiệm được 55 triệu đồng, tổ chức giúp đỡ không hoàn lại cho 10 phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trị giá 4,5 triệu đồng, cho 4 hội viên vay không lấy lãi 45 triệu đồng để phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, chi hội cũng đẩy mạnh các hoạt động phụ nữ giúp nhau trong sản xuất, lúc khó khăn, vận hạn, chi hội đã vận động 5 hội viên kinh tế khá giúp 10 hội viên có hoàn cảnh khó khăn bằng tiền, con giống, phân bón lân đạm…. trị giá 190 triệu đồng; tổ chức vận động quyên góp, ủng hộ giúp chị Nguyễn Thị Mùi là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, chồng không may bị tai nạn giao thông trị giá 5.560.000 đồng, ủng hộ chị Nguyễn Thị Chiên là phụ nữ nghèo bị mắc bệnh ung thư số tiền là 5.750.000đ; vận động ủng hộ quyên góp 23.850.000 đồng và 20 ngày công giúp chị Hoàng Thị Năm là hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân chị sức khỏe yếu, mắt kém, là mẹ đơn thân, nuôi con nhỏ xây nhà “Mái ấm tình thương”…

Cùng với việc thực hiện “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, và hưởng ứng phong trào phòng “Chống rác thải nhựa”, bảo vệ môi trường, chi hội đã triển khai mô hình thu gom rác thải tái chế, bán lấy tiền giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, kết quả trong năm 2019 chi hội đã thu gom bán được 1.250.000 đồng, giúp đỡ 2 phụ nữ và 3 trẻ em nghèo.

Từ kết quả trên cho thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi hội phụ nữ thôn Hưng Thịnh, xã Tư Mại đã tạo được những chuyển biến tích cực làm thay đổi nhận thức và hành động của mỗi hội viên phụ nữ và nhân dân trong thôn, góp phần tăng cường sự gắn bó, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.

Ban Tuyên Giáo Hội LHPN tỉnh