Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chiều 3-9, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của nhân dân” gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tới dự có Giáo sư- Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp lý luận Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Hơn 400 cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS các huyện, TP, Trường Quân sự tỉnh, Trung đoàn 831 cùng các đơn vị trực thuộc.

Tại buổi nói chuyện, Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo trực tiếp làm báo cáo viên, trong đó đồng chí nhấn mạnh: Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trước tiên phải đánh giá cao vai trò, vị trí của nhân dân. Theo đó, Đảng, Nhà nước cần có trách nhiệm trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, làm sao cho họ có năng lực làm chủ, dám nói, dám làm. Bản thân Bác, dù bận rất nhiều công việc đối nội, đối ngoại nhưng khi tiếp xúc với quần chúng, Người luôn nghe người dân để nắm vững dân tình, dân tâm. Chung tinh thần ấy, Quân đội nhân dân Việt Nam từ lúc thành lập đã khẳng định mục tiêu và phương châm hành động “Từ nhân dân mà ra, do nhân dân nuôi dưỡng, vì nhân dân mà chiến đấu”. Vì vậy, luôn chú trọng xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.Thông qua đó góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Cũng tại buổi nói chuyện, cán bộ, Đảng viên trong lực lượng vũ trang tỉnh chia sẻ cách làm hay, kết quả nổi bật trong công tác chính trị, tư tưởng, dân vận, chính sách hậu phương quân đội. Nhờ nhân dân ủng hộ, những năm qua, công tác quân sự, quốc phòng của tỉnh luôn đạt kết quả tốt, đơn vị vững mạnh toàn diện, dẫn đầu phong trào Thi đua quyết thắng trong Quân khu 1.

Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh