Hội LHPN tỉnh Bắc Giang chú trọng chỉ đạo xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng các mô hìnhlàm theo Bác

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang chú trọng chỉ đạo xây dựng,

nhân rộngvà nâng cao chất lượng các mô hìnhlàm theo Bác

 

Thực hiện chỉ thị số 05- CT/TW về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, bằng việc giao chỉ tiêu hàng năm, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp Hội thực hiện xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng các mô hình/hoạt động làm theo Bác.

Con đường hoa của Hội LHPN xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang

Đến nay, toàn tỉnh đã xuất hiện 24 hoạt động/loại hình làm theo Bác hiệu quả tại địa phương như:“Phụ nữ thực hành tiết kiệm thu gom rác thải chung tay bảo vệ môi trường”; mô hình: “Tiết kiệm xanh”, “Tiết kiệm làm theo gương Bác”, “Ống tiền tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Quỹ tấm lòng vàng”... đã kiệm được trên 67 tỷ đồng, trên 145 tấn gạo hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo. Trong đó, đã có một số mô hình thực hiện tiết kiệm từ việc bán rác thải tái chế để tặng bò, tặng gạo, tặng làn, túi đi chợ; tặng dụng cụ, phương tiện sản xuất kinh doanh, tặng quạt, đèn chống cận, thẻ bảo hiểm y tế, ủng hộ nồi cháo nhân đạo tại các bệnh viện... Tiêu biểu: Các cấp Hội phụ nữ huyện Yên Thếtiếp tục duy trì, mở rộng mô hình “Phụ nữ thực hành tiết kiệm thu gom rác thải chung tay bảo vệ môi trường”, đã tiết kiệm được 949,1 trđ, tặng 133 con bò cho 133 hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn và một số đồ dùng, vật dụng khác như xe đạp, sách vở, quần áo... cho phụ nữ, trẻ em nghèo; Hội LHPN TP Bắc Giang phát động phong trào “Chung tay chia sẻ yêu thương”, huy động hội viên và các tổ chức, cá nhân tham gia, tạo nguồn giúp đỡ gia đình phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mức hỗ trợ ít nhất 2 triệu đồng trở lên/hộ/năm; giúp đỡ 175 gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 451 triệu đồng;Hội LHPN huyệnTân Yên duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả của 118 vùng sản xuất cây trồng hàng hoá tập trung theo tiêu chí " sản xuất nông nghiệp sạch" thu hút 4.127 HVPN tham gia với diện tích 631 ha, trao tặng 66 phương tiện sinh kế cho 66 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 236,6 trđ; Hội LHPN Lạng Giangduy trì hoạt động Quỹ "Tấm lòng vàng" với tổng số quỹ 933,289 triệu đồng, cho 200 hội viên vay;thu gom, phân loại rác tái chế bán được trên 425 trđ, trồng trên 50km đường hoa và 1354 cây xanh,... tặng 938 chiếc làn, xô nhựa đựng rác.

Hội LHPN huyện Tân Yên trao nhà MATT cho hội viênphụ nữ nghèo tại xã Ngọc Vân

Từ các mô hình này đã giúp đỡ được nhiều phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đồng thời Hội đã góp phần tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Ngụy Thị Tuyến- PCT Hội LHPN tỉnh Bắc Giang