Phụ nữ Bắc Giang đẩy mạnh học và làm theo Bác

Phụ nữ Bắc Giang đẩy mạnh học và làm theo Bác

     Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp Hội Phụ nữ Bắc Giang đã phát động nhiều hoạt động tạo thành phong trào thi đua sâu rộng. Từ đó, phát hiện những cách làm sáng tạo, hiệu quả tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

     Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ, thời gian qua, Hội đã chỉ đạo các cơ sở hội tổ chức nhiều hoạt động như: Sinh hoạt theo chuyên đề sâu hàng quý với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; biên soạn tài liệu dưới dạng hỏi đáp đăng tải trên trang thông tin điện tử, tài liệu sinh hoạt hội viên. Hàng năm, Hội lựa chọn một hành động cụ thể, gần gũi hướng dẫn các cơ sở hội tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ chuyển đổi hành vi, trong đó tập trung vào các vấn đề như: Sản xuất, kinh doanh, chế biến, sử dụng lương thực, thực phẩm an toàn theo chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; vệ sinh môi trường, chống rác thải nhựa. Chỉ đạo 100% cán bộ chuyên trách Hội LHPN các cấp đăng ký từ 1- 2 việc làm theo Bác, tập trung vào rèn luyện phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ hội; xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ năm 2017 đến nay, cán bộ hội các cấp đã đăng ký thực hiện hơn 32 nghìn việc làm theo Bác.

     Nhằm có căn cứ đánh giá, Hội LHPN tỉnh đã ban hành chuẩn mực đạo đức của cán bộ hội, quy định nêu gương để triển khai thực hiện. Qua đó giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ hiểu rõ về nội dung, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, hội viên phụ nữ nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên trong học tập, lao động, sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc.

     Để Chỉ thị 05 thực sự đi vào chiều sâu, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đề án lớn, chủ đề hoạt động hàng năm cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nổi bật là phong trào thi đua Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”. Nhờ đó, toàn tỉnh có hơn 9 nghìn hoạt động chào mừng được triển khai thực hiện gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cơ sở hội thực hiện phong trào phụ nữ Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” cùng phong trào "Chống rác thải nhựa" với nhiều giải pháp, ý tưởng sáng tạo như: “Biến rác thải thành bò” của Hội LHPN huyện Yên Thế, “hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo” của Hội LHPN Yên Dũng, Tân Yên; “nhà sạch vườn đẹp, ngõ văn minh” của Hội LHPN Lạng Giang, xây dựng các con đường hoa đẹp ở khắp các địa phương ...

     Nhờ vậy, toàn tỉnh có 97 % hộ gia đình hội viên sử dụng nước hợp vệ sinh, 99,5% hội viên phụ nữ tham gia BHYT. Các cấp hội vận động hội viên phát huy việc làm theo Bác thông qua tiết kiệm từ rác tái chế được 1,7 tỷ đồng dùng số tiền này mua 39 nghìn chiếc xô, sọt đựng rác, túi dễ phân hủy, làn nhựa đi chợ, quạt, đèn chống cận tặng hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo. Hàng năm, tất cả các cơ sở hội lựa chọn, đăng ký với cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các công trình, hoạt động, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới. Qua đó vận động gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ hiến hơn 200 nghìn m2 đất, ủng hộ gần 19 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi; đồng thời trồng mới, duy trì 360 km con đường hoa.

Con đường hoa của Phụ nữ xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang

góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới

 

     Thực hiện có hiệu quả đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2018-2025”, các cấp hội đã ủng hộ 4,7 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 213 nhà mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo; vận động hội viên kinh tế khá giúp hội viên kinh tế khó khăn bằng các hình thức như cho vay tiền, vàng, thóc, gạo không lấy lãi, giúp không hoàn lại. Hội LHPN các cấp cũng nhận ủy thác, tín chấp và quản lý vốn từ các ngân hàng, quỹ TYM giúp hơn 70 nghìn phụ nữ vay phát triển kinh tế. Phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghề cho hơn 28 nghìn lao động nữ; hỗ trợ hơn 5 nghìn phụ nữ có ý tưởng khởi sự, khởi nghiệp. Đặc biệt giúp hơn 2 nghìn hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo bền vững.

Đc Đỗ Thị Hải Yến - Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Yên trao tiền hỗ trợ xây nhà MATT cho phụ nữ nghèo tại xã Ngọc Vân

     Bên cạnh đó, các cấp hội thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết TW 4 khóa XII thông qua việc tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề đặt ra đối với phụ nữ, trẻ em; giám sát về các vấn đề văn hóa xã hội, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức các diễn đàn, đối thoại trực tiếp giữa cán bộ, hội viên phụ nữ với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương; tham gia phản biện xã hội, đóng góp ý kiến đối với hàng ngàn văn bản dự thảo, đóng góp ý kiến đối với cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu và cán bộ, công chức, đảng viên. Qua giám sát, phản biện, góp ý, các ý kiến của hội được cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp thu và trả lời kiến nghị và ban hành nhiều chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch có liên quan đến phụ nữ và hoạt động hội. Đẩy mạnh các giải pháp để củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội cơ sở như nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ phụ nữ; đa dạng hóa các loại hình tập hợp hội viên; tăng cường quản lý hội viên. Chú trọng nâng cao chất lượng, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội, nhất là cán bộ hội cơ sở theo hướng chuẩn chức danh và tăng cường đào tạo thực tiễn cơ sở. Từ đó khẳng định vai trò, chức năng đại diện của tổ chức hội trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần ổn định tình hình an ninh - chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

     Việc xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng các mô hình, hoạt động làm theo Bác cũng được quan tâm chỉ đạo, từ đó xuất hiện 24 hoạt động, loại hình làm theo Bác hiệu quả tại địa phương như:“Phụ nữ thực hành tiết kiệm thu gom rác thải chung tay bảo vệ môi trường”; “Tiết kiệm xanh”, “Ống tiền tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Quỹ tấm lòng vàng”, “phương tiện sinh kế”, “nâng bước chân em tới trường”, “áo ấm cho em”. Từ các hoạt động này, hội viên phụ nữ toàn tỉnh đã tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tiêu biểu như Hội LHPN huyện Yên Thế tiếp tục duy trì, mở rộng mô hình “Phụ nữ thực hành tiết kiệm thu gom rác thải chung tay bảo vệ môi trường” tiết kiệm tiền mua bò tặng phụ nữ nghèo. Hội LHPN TP Bắc Giang phát động phong trào “Chung tay chia sẻ yêu thương”, huy động các bộ, hội viên tham gia, tạo nguồn giúp đỡ 175 gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; mức từ 2 triệu đồng/năm.

      Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội tổ chức tốt việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về những nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, đặc biệt tập trung vào các chuyên đề hàng năm, gắn với các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của hội. Duy trì, xây dựng mới các mô hình, hoạt động làm theo Bác có hiệu quả, quan tâm đến hội viên phụ nữ nghèo; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, an toàn cho phụ nữ và trẻ em; vệ sinh môi trường, chống rác thải nhựa, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Ngụy Thị Tuyến - PCT Hội LHPN tỉnh Bắc Giang