Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở năm 2017

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở năm 2017

 

    Từ ngày 24 đến 29/7/2017, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã tổ chức 3 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 477 chị là chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN của 255/255 cơ sở Hội trong toàn tỉnh. Dự khai giảng các lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Thị Liên - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đồng chí Phạm Dương Tuyến - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang.

 

 

    Xác định được tầm quan trọng của công tác cán bộ, trong những năm qua, Hội LHPN tỉnh luôn quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ Hội các cấp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ Hội cơ sở thông qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ về mọi mặt nhằm từng bước chuẩn hoá, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội năng động, sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, hàng năm Hội LHPN tỉnh đều xây dựng kế hoạch liên ngành phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội. Năm 2017, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức 3 lớp tập huấn cho 100% chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở (từ ngày 24 -26/7/2017 tổ chức khai giảng 2 lớp 1 và 2; từ ngày 27-29/7/2017 tổ chức khai giảng lớp 3). Tham gia lớp bồi dưỡng các chị được cung cấp những kiến thức lý luận cơ bản về công tác phụ nữ, Luật tín ngưỡng Tôn giáo, thông tin về Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, một số chuyên đề về nghiệp vụ công tác Hội, Điều lệ Hội khóa XII (sửa đổi, bổ sung), phong trào thi đua, cuộc vận động, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2016-2021. Qua lớp tập huấn đã trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

     Kết thúc các lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Thị Liên - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã biểu dương tinh thần khắc phục khó khăn, thu xếp công việc gia đình, công việc cơ quan, nêu cao tinh thần tự giác học tập của các chị cán bộ Hội; đồng thời nhấn mạnh sau lớp tập huấn này các chị khi trở về địa phương sẽ vận dụng những nội dung kiến thức, kỹ năng tiếp thu được từ lớp học để áp dụng vào công tác lãnh, chỉ đạo phong trào một cách có hiệu quả nhất, nhằm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua năm 2017 và chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội các cấp đã đề ra. Để biến những kiến thức đó thành năng lực và vận dụng các kỹ năng vào thực tiễn, đòi hỏi mỗi đồng chí học viên phải không ngừng tu dưỡng rèn luyện, tiếp tục và thường xuyên học tập nghiên cứu để hiểu sâu, nắm chắc hơn nữa. Phấn đấu tự hoàn thiện làm phong phú hơn cho tri thức của mình và bằng hoạt động thực tiễn làm cho những kiến thức đó được đi vào cuộc sống. Phát huy tinh thần người phụ nữ Việt Nam, mỗi đồng chí học viên hãy tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc đổi mới nội dung, phương pháp công tác Hội để chỉ đạo xây dựng phong trào phụ nữ cơ sở đạt kết quả tốt góp phần xây dựng phong trào phụ nữ tỉnh nhà ngày càng phát triển vững mạnh; đồng thời tích cực tham gia cùng tập thể cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể địa phương thực hiện có hiệu quả, đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi phương hướng nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra./.

 

BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ

Chuyên mục tin: