KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CƠ BẢN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI CHO CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LHPN CẤP CƠ SỞ

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CƠ BẢN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI CHO CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LHPN CẤP CƠ SỞ

 

Sáng ngày 14/7/2020, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cơ bản nghiệp vụ công tác Hội cho 70 chị là chủ tịch, phó chủ tịch quy hoạch chức danh chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở. Tham dự buổi khai giảng có đồng chí Nguyễn Thị Liên -TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang; đồng chí Trương Thu Trà - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, Học viện Phụ nữ Viên Nam.

Đồng chí Nguyễn Thị Liên -TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

 

Lớp bồi dưỡng được tổ chức thành 2 phần học (trực tuyến và học trực tiếp trên lớp).Phần học trực tuyến được tổ chức từ ngày 16/4 - 05/5/2020; kết quả 70/70 học viên tham gia đầy đủ các bài học;qua kiểm tra đánh giá 70/70 học viên đều đạt điểm khá, giỏi. Phần học trực tiếp trên lớp được tổ chức từ ngày 14-24/7/2020. Trong thời gian học tập, các chị được trang bị những kiến thức lý luận cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phụ nữ; tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của tổ chức Hội và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN cấp cơ sở; về công tác phụ nữ và một số chuyên đề trọng tâm, nghiệp vụ công tác Hội như: Kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường;công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh;hướng dẫn hoạt động giám sát, phản biện xã hội;công tác quản lý tài chính Hội; công tác đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em; kỹ năng xử lý tình huống trong công tác Hội... Bên cạnh đó, các học viên còn được tham quan, học tập kinh nghiệm thực tế mô hình phát triển kinh tế, xây dựng tổ chức hội vững mạnh của hội viên phụ nữ. Đây là những nội dung cơ bản phục vụ cho cán bộ Hội cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giúp các chị vững kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội, đồng thời tạo điều kiện cho các chị trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác, góp phần xây dựng tổ chức Hội phụ nữ ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát biểu tại buổi Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thị Liên -TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đề nghị các học viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong học tập, thực hiện tốt quy định về thời gian lên lớp, ghi chép bài đầy đủ, tích cực phát biểu ý kiến trao đổi kinh nghiệm trong công tác Hội ở cơ sở, phấn đấu hoàn thành khóa học đạt kết quả tốt,để 100% học viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ./.

Ban Tổ chức cán bộ, Hội LHPN tỉnh

 

Chuyên mục tin: