Lục Nam tập huấn nghiệm vụ công tác Hội cho Chi Hội trưởng

Lục Nam tập huấn nghiệm vụ công tác Hội cho Chi Hội trưởng

Đồng chí Dương Thị Hòe, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lục Nam tham gia giảng bài tại hội nghị

      Căn cứ chương trình hoạt động của Hội năm 2017, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang; trong 3 ngày từ 22 đến 24 tháng 8 năm 2017 Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Lục Nam đã tổ chức tập huấn cho 100% ủy viên Ban Thường vụ, chi Hội trưởng phụ nữ của 27 xã thị trấn. Với các nội dung: Khái quát về Hội LHPN cấp cơ sở và nhiệm vụ của chi Hội trưởng phụ nữ; Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam; Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động và các nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2016-2021; công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong hệ thống Hội; xây dựng, củng cố phát huy vai trò của hội viên nòng cốt; xây dựng hội phí, quỹ hội…

    Mặc dù thời tiết nóng bức, một số xã ở cách xa trung tâm 30-40 km nhưng với sự nhiệt tình công tác Hội, chị em đã thực hiện khá nghiêm túc về thời gian, duy trì quân số, tinh thần học tập, trao đổi sôi nổi…Tuy nhiên, trong trao đổi thảo luận một số chị cán bộ tuổi cao còn băn khoăn về hệ thống sổ sách, nhất là phần tổng hợp phân tích các số liệu còn khó, nhiều nội dung; phụ cấp của chi Hội trưởng quá thấp so với cán bộ cộng tác viên dân số, y tế thôn bản, tổ trưởng tổ TK&VV.

 Hội LHPN Lục Nam

Chuyên mục tin: