Tập huấn nghiệp vụ công tác phụ nữ cho đội ngũ cán bộ Hội chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017

Tập huấn nghiệp vụ công tác phụ nữ cho đội ngũ cán bộ Hội chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017

     Thực hiện chương trình công tác năm 2017, ngày 15/8/2017, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 64 cán bộ chuyên trách Hội LHPN cấp tỉnh, cấp huyện và 02 đơn vị (Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang). Báo cáo viên là các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh giảng bài.

 

\\HPNTMC1\VB dinh kem vao so CV\Ban To chuc\ảnh tập huấn nghiệp vụ tại tỉnh\IMG_2104.JPG

 

Đ/c Nguyễn Thị Liên – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang giảng bài tại

lớp tập huấn Nghiệp vụ công tác Hội năm 2017

 

    Nội dung tập huấn gồm 8 chuyên đề về: Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam; công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017-202l; xây dựng, quản lý và sử dụng hội phí quỹ hội; xây dựng, củng cố và phát huy vai trò của hội viên nòng cốt; triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, hai Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” nhiệm kỳ 2017-2022; công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, tuyên truyền và nhân rộng điển hình; nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội; công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, … Tại lớp tập huấn, các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đã đưa ra nhiều nội dung, câu hỏi thảo luận gắn với ví dụ/tình huống thực tế để các học viên thảo luận, chao đổi và làm rõ, hiểu sâu hơn các nội dung tập huấn nhằm thống nhất các nội dung và hướng dẫn triển khai thực hiện hiệu quả tại cơ sở.

     Kết thúc khóa tập huấn, đồng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố và hai đơn vị tổ chức triển khai tập huấn các nội dung trên đến 100% chi trưởng, chi phó, tổ trưởng, tổ phó, chủ nhiệm CLB, hội viên nòng cốt. Trong đó tập trung thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Hội cơ sở; nhiệm vụ của chi trưởng, chi phó, tổ trưởng, tổ phó, chủ nhiệm/ban quản lý câu lạc bộ, tổ phụ nữ chuyên đề; công tác quản lý hội phí, quỹ hội; xây dựng hội viên nòng cốt; nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, đời sống của hội viên phụ nữ; ghi chép sổ sách;... nhằm triển khai thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

 

BAN TCCB - HỘI LHPN TỈNH

 

Chuyên mục tin: