Hội LHPN huyện Hiệp Hòa ra mắt hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp sạch Đông Hưng

Hội LHPN huyện Hiệp Hòa ra mắt hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp sạch Đông Hưng

    Sáng ngày 16 tháng 9 năm 2016, Hội LHPN huyện Hiệp Hòa đã tổ chức Hội nghị ra mắt Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp sạch Đông Hưng do Hội LHPN huyện Hiệp Hòa và Hội LHPN xã Đông Lỗ chủ trì thành lập gồm 95 xã viên. Đây là HTX thứ 18 trên địa bàn huyện Hiệp Hòa và HTX thứ 2 tại xã Đông Lỗ.

   

   Với các ngành nghề đăng ký sản xuất, kinh doanh gồm: Trồng rau, củ, quả sạch theo tiêu chuẩn VietGap, Globalgap; Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch; - Chế biến và đóng hộp rau quả; Trồng rau các loại..vv và mục tiêu hoạt động theo nguyên tắc: tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, cùng có lợi, hợp tác và phát triển. HTX sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp sạch Đông Hưng đã tập hợp hơn 90 hộ gia đình hội viên, phụ nữ của hai thôn Đông Lỗ và Hưng Đạo đang sản xuất, trồng các loại cây rau màu trên diện tích ban đầu là gần 5ha, tham gia vào HTX nhằm xây dựng mối liên kết chặt chẽ trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm sạch theo tiêu chuẩn VietGap, Globalgap; hộ xã viên được tập huấn nâng cao trình độ KHKT, hỗ trợ vay vốn, giao lưu học hỏi, tạo việc làm tăng thu nhập ổn định và giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm cho gần 200 lao động nữ, nâng thu nhập trung bình là 3 triệu đồng/ tháng; nâng cao nhận thức của các hộ sản xuất rau sạch, rau an toàn đạt tiêu chuẩn, chất lượng, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người dân;  góp phần xây dvieennoong thôn mới, nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương; Thu hút được nhiều hội viên vào sinh hoạt Hội ….

    Dự kiến với sản phẩm của HTX sản xuất ra đạt tiêu chuẩn VietGap và Global Gap sẽ được Phòng Nông nghiệp huyện giới thiệu liên kết bao tiêu sản phẩm với các Doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ rau quả sạch trong và ngoài tỉnh và cung ứng cho các Công ty và các Trường Mầm non trên địa bàn huyện.

Hội LHPN huyện Hiệp Hòa