Hội LHPN huyện Lục Nam Ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ hạn chế với túi nilon”

Hội LHPN huyện Lục Nam

Ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ hạn chế với túi nilon”

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, giai đoạn 2016-2021”; và kết luận số 43 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong tháng 5/2018, chi hội phụ nữ thôn Lãng Sơn xã Đông Hưng và Chi hội phụ nữ thôn Hồ xã Thanh Lâm vận động 53 hội viên ra mắt mô hình điểm “ Chi hội phụ nữ hạn chế với túi ni lon”.

(Hội viên phụ nữ được tặng làn để sử dụng khi đi chợ)

Mô hình được thành lập nhằm tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon khi đi chợ, mua bán hàng hoá; thay đổi thói quen của người dân trong việc thường xuyên sử dụng túi nilon để đựng đồ ăn, đồ sinh hoạt, sử dụng làn nhựa khi đi chợ; thực hiện phân loại rác thải, vận động chị em phụ nữ tham gia giữ gìn vệ môi trường, đảm bảo đổ rác đúng nơi quy định, không xả rác ra đường và nơi công cộng.

Tại lễ ra mắt mô hình, 2 chi hội đã tặng 53 chiếc làn nhựa cho hội viên để sử dụng đi chợ, hạn chế sử sụng túi nilon.

Hội LHPN huyện Lục Nam