Hội LHPN huyện Lục Nam ra mắt mô hình điểm “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”

Hội LHPN huyện Lục Nam ra mắt mô hình điểm “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”

(Lãnh đạo Hội LHPN huyên và chính quyền địa phương chụp ảnh cùng hội viên phụ nữ tại lễ ra mắt)

Thực hiện hướng dẫn số 08, ngày 29/5/2018 của Hội LHPN tỉnh Bắc Giang về hướng dẫn thực hiện mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới”. Chiều ngày 18/9/2018 Hội LHPN xã Đông Phú ra mắt mô hình điểm “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới” tại thôn Tân Tiến xã Đông Phú. Tới dự có đại diện lãnh đạo Hội LHPN huyện, Đảng ủy xã, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành thôn và 75 hội viên trong chi hội.

Tại buổi ra mắt, Hội phụ nữ xã đã thông qua quyết định thành lập mô hình, thành lập Ban chủ nhiệm gồm 3 chị, thông qua quy chế và kế hoạch hoạt động của mô hình. Theo đó, các thành viên tham gia sinh hoạt định kỳ 3 tháng 1 lần, với các hình thức sinh hoạt phong phú như: tuyên truyền vận động phụ nữ và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua do cấp trên và địa phương phát động mà trọng tâm là vận động hội viên phụ nữ thực hiện 8 tiêu chí của mô hình “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” cụ thể như: Gia đình không đói nghèo; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không có bạo lực trong gia đình, gia đình sống hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau; không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; không vi phạm chính sách dân số và tiêu chí 3 sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; hướng dẫn, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về phương pháp dạy con, kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi; biểu dương điển hình tiên tiến; tham quan học tập kinh nghiệm…

Sau lễ ra mắt, các thành viên mô hình được nghe báo cáo viên của Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia đình truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh. Nhân dịp này, Hội LHPN huyện trao tặng 75 chiếc làn nhựa cho 75 hội viên tại buổi lễ ra mắt.

Minh Nguyệt- Hội PN Lục Nam