Hội LHPN huyện Sơn Động tổ chức triển khai trồng hoa tại con đường “Phụ nữ tự quản”

Hội LHPN huyện Sơn Động tổ chức triển khai trồng hoa tại

con đường “Phụ nữ tự quản”

 

 

       Được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Sơn Động. Hội LHPN huyện Sơn Động đã xây dựng kế hoạch số 08/KH-BTV, ngày 01/6/2017 về việc Trồng hoa tại con đường phụ nữ tự quản triển khai tới 23/23 xã, thị trấn và tổ chức làm điểm con đường hoa do phụ nữ tự quản tại 3 xã: Lệ Viễn, Thị trấn Thanh Sơn, Tuấn Đạo.

       Ngày 19,20/6/2017 Hội LHPN huyện tổ chức ra quân trồng hoa tại 3 xã điểm kết quả mỗi cơ sở trồng 1km đường hoa với 315 hội viên phụ nữ tham gia trồng và được Hội LHPN huyện hỗ trợ mỗi xã làm điểm là 40kg giống hoa mười giờ cho mỗi xã với tổng số 120kg hoa để trồng tại con đường hoa do phụ nữ tự quản, 20 cơ sở còn lại mỗi cơ sở vận động các nguồn để mua giống hoa và trồng ít nhất 1 con đường hoa do Hội phụ nữ quản lý. Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ và nhân dân trong ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường ở địa phương./.

HỘI LHPN HUYỆN SƠN ĐỘNG