Hội LHPN Tân Yên hỗ trợ thành lập và ra mắt 02 hợp tác xã sản xuất nông nghiệp

Hội LHPN Tân Yên hỗ trợ thành lập và ra mắt

02 hợp tác xã sản xuất nông nghiệp

 

                Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2018, vừa qua, Hội LHPN Tân Yên đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp huyện hỗ trợ thành lập và ra mắt 02 mô hình Hợp tác xã do phụ nữ làm chủ.

Sản phẩm từ măng Lục Trúc

Tại xã Ngọc Châu, Hội LHPN huyện đã hướng dẫn chị Dương Thị Luyện, hội viên phụ nữ thôn Lộc Ninh, xã Ngọc Châu các quy trình, thủ tục cần thiết để thành lập và ra mắt mô hình hợp tác xã măng lục trúc. Hợp tác xã được thành lập gồm có 8 thành viên, trong đó chị Dương Thị Luyện là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc. Với số vốn điều lệ là 320 triệu đồng do các thành viên đóng góp, HTX đã đăng ký sản xuất kinh doanh các loại như: Trồng lúa, trồng cây ngô, các lương thực có hạt, cây lấy củ có chất bột,  rau, đậu các loại, trồng hoa, cây cảnh, cây gia vị, dược liệu, cây lâu năm, hàng năm và trồng trọt chăn nuôi hỗn hợp. Trong đó, mặt hàng chủ yếu là sản xuất măng lục trúc với diện tích hiện tại khoảng khoảng trên 5ha. Với giá bán 60 nghìn đồng/1kg măng tươi đã bóc vỏ và thị trường tiêu thu rộng rãi, trừ chi phí mỗi năm thu nhập từ 85-90 triệu đồng/sào. Việc thành lập HTX măng lục trúc xã Ngọc Châu đã tạo điều kiện thuận lợi giúp cho hội viên phụ nữ tham gia trồng măng có cơ hội mở rộng quy mô sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Mô hình nhà lưới của HTX dịch vụ nông nghiệp Sông Thao

Tại xã Việt Ngọc, Hội LHPN huyện đã hướng dẫn làm quy trình thủ tục và hỗ trợ thành lập và ra mắt mô hình hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Sông Thao. Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc HTX là chị Nguyễn Thị Thao, sinh năm 1984 là hội viên phụ nữ chi hội Đồng Xứng Việt Ngọc. Bản thân chị Thao là một phụ nữ đơn thân nuôi hai con nhỏ. Thông qua tổ chức Hội, chị Thao được tuyên truyền hướng dẫn về một số thủ tục pháp lý, từ đó chị tiếp tục tự tìm hiểu qua các kênh thông tin và  đã vận động một số anh chị em trong thôn thành lập HTX. Chị vận động một số hộ dân dồn đổi ruộng vào một khu có diện tích 1000m2, xây dựng nhà lưới và đầu tư trang thiết bị cần thiết cho việc gieo trồng. Mô hình hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Sông Thao của chị cùng 6 thành viên khác được sản xuất theo hướng nuôi thủy sản ở dưới, trồng rau thủy canh ở trên và trên cùng là trồng măng tây, ước tính đầu tư khoảng 250 triệu đồng. Hiện tại mô hình của chị có rau thủy canh đã được trồng và đang phát triển tốt, hứa hẹn sẽ đem lại những thành công ban đầu trong phát triển kinh tế.

Việc hỗ trợ thành lập và ra mắt 2 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ nói trên đã thể hiện sự quan tâm, vào cuộc tích cực của Hội LHPN huyện trong việc giúp phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình. Đây cũng là động lực thúc đẩy phong trào phụ phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững, từng bước chuyển đổi mô hình sản xuất manh mún nhỏ lẻ sang hình thức liên kết tập trung, chuyên nghiệp hóa trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Hội LHPN Tân Yên