Hội LHPN xã Tân Hiệp - huyện Yên Thế “Xây dựng cơ sở Hội vững mạnh toàn diện”

Hội LHPN xã Tân Hiệp - huyện Yên Thế

“Xây dựng cơ sở Hội vững mạnh toàn diện

Xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, phát triển toàn diện là mục tiêu chủ yếu mà các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Giang luôn hướng tới. Xác định được vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng, củng cố, phát huy vai trò nền tảng then chốt của cơ sở Hội, năm 2017, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã ban hành Bộ tiêu chí và triển khai thí điểm xây dựng cơ sở Hội, chi hội vững mạnh toàn diện tại 10/10 huyện/thành Hội.

Thực hiện Quyết định số 154/QĐ-BTV ngày 27/02/2017 và Hướng dẫn số 06/HD-BTV ngày 28/02/2017 của Hội LHPN tỉnh Bắc Giang về việc hướng dẫn cơ sở Hội/chi hội vững mạnh toàn diện năm 2017, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Yên Thế đã rà soát, lựa chọn Hội LHPN xã Tân Hiệp làm điểm xây dựng cơ sở Hội vững mạnh toàn diện, làm tiền đề để triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn huyện.

Hội LHPN xã Tân Hiệp - huyện Yên Thế là một xã miền núi với 11 chi hội, 1.145 hội viên. Thời gian qua, bám sát Bộ tiêu chí của Hội LHPN tỉnh (gồm 22 tiêu chí đánh giá cụ thể), Hội LHPN huyện, xã đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu thi đua và các phong trào, góp phần xây dựng Hội LHPN xã vững mạnh toàn diện.

Trước hết, đối với các tiêu chí về hội viên phụ nữ: Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII “Lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu; lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội”“ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động Hội”, Hội LHPN xã đã chủ động đổi mới nội dung các kỳ sinh hoạt Hội với các hình thức phong phú để thu hút chị em tham gia. Nổi bật: Dịp 8/3 tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung “Phụ nữ Yên Thế hướng về Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022” bằng hình thức vừa tuyên truyền vừa tổ chức hái hoa dân chủ để chị em dễ nhớ những nội dung quan trọng của Nghị quyết; dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội 20/10 tổ chức tọa đàm, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, kết hợp với hái hoa dân chủ tìm hiểu sâu nội dung thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” hai cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... Do vậy mỗi buổi sinh hoạt Hội đều thu hút từ 90% trở lên hội viên phụ nữ tham gia (vượt 15% so với tiêu chí). Hiện nay, tỷ lệ thu hút hội viên phụ nữ trên địa bàn xã đạt 85,3% (vượt 5,3% so với tiêu chí). Hội LHPN luôn chú trọng phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của các chị hội viên nòng cốt trong việc vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của Hội, đoàn kết thống nhất xây dựng phong trào Hội phát triển toàn diện.

Đối với các tiêu chí về cán bộ Hội: Tổng số cán bộ Hội toàn xã là 29 chị, trong đó Chủ tịch đạt chuẩn chức danh công chức (chuyên môn: Đại học; chính trị:Trung cấp). Đội ngũ cán bộ Hội luôn đoàn kết, thống nhất, nắm vững và triển khai thực hiện sáng tạo nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội phụ nữ xã luôn hoạt động theo quy chế và điều lệ Hội; thường xuyên, chủ động tham mưu, báo cáo với cấp ủy về tình hình hoạt động Hội và phong trào phụ nữ để tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy đối với tổ chức Hội; tích cực tham mưu với chính quyền xã quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu, phát triển đảng viên nữ nông nghiệp; chủ động phối hợp, đề xuất với chính quyền để tranh thủ sự hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền, các ban, ngành đoàn thể trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương; không để xảy ra tình trạng hội viên bị xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp chính đángBên cạnh đó các chị trong Ban chấp hành, các chị là chi hội trưởng luôn tích cực tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng công tác Hội góp phần thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và hoạt động Hội, được cấp ủy chính quyền, xã, thôn đánh giá cao và xếp loại hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đối với tiêu chí về phong trào phụ nữ và hoạt động Hội: Ngay từ đầu năm Hội LHPN xã đổi mới cách thức xây dựng chỉ tiêu thi đua cho chi hội, giao hoạt động cụ thể phù hợp với điều kiện đặc điểm từng chi và tổ chức cho 11/11 chi hội ký giao ước thi đua và đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2017, đồng thời phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban chấp hành phụ trách chi hội trực tiếp chỉ đạo và thực hiện chỉ tiêu thi đua. Kết quả cuối năm, 11/11 chi hội đã thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua. Bên cạnh đó, các chi đều có các hoạt động duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ, tổ phụ nữ chuyên đề như: các mô hình “làm theo” Bác”, mô hình đoạn đường xanh, sạch đẹp tự quản, tổ chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGhap, tổ phụ nữ tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tổ phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm...; các câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ đều đặn và hiệu quả thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Nhờ những nỗ lực cố gắng trong việc đổi, mới sáng tạo trong thực hiện phong trào hoạt động Hội mà năm 2017 Hội LHPN xã đã thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các tiêu chí xây dựng cơ sở Hội vững mạnh toàn diện do Hội LHPN tỉnh đề ra, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá xếp loại đứng đầu phong trào trong khối đoàn thể, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Yên Thế đánh giá là đơn vị vững mạnh xuất sắc đề nghị Trung ương Hội tặng bằng khen, được Hội LHPN tỉnh công nhận là cơ sở Hội vững mạnh toàn diện năm 2017.

Có thể khẳng định, sau 01 năm triển khai thí điểm xây dựng cơ sở Hội vững mạnh toàn diện của Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo chị em, tạo được sự tin tưởng, gắn kết chị em với tổ chức Hội. Từ hiệu quả đó, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình xây dựng cơ sở Hội vững mạnh toàn diện trong năm 2018 và những năm tiếp theo nhằm xây dựng nền tảng vững chắc để hoạt động Hội và phong trào phụ nữ tỉnh ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương Bắc Giang ngày càng phát triển bền vững.

Ban Tổ chức cán bộ - Hội LHPN tỉnh Bắc Giang