Lễ ra mắt hợp tác xã sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp xã An Thượng

Lễ ra mắt hợp tác xã sản xuất kinh doanh

sản phẩm nông nghiệp xã An Thượng

     Vừa qua, tại xã An Thượng, huyện Yên Thế, Hợp tác xã sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp An Thượng tổ chức Lễ ra mắt. Dự buổi lễ có các đồng chí đại diện LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện Yên Thế, phòng nông nghiệp huyện Yên Thế, cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội xã An Thượng.

(Văn nghệ chào mừng tại lễ ra mắt HTX)

     Hợp tác xã sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp An Thượng được thành lập theo Luật Hợp tác xã năm 2012, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của Hội LHPN huyện Yên Thế, sự hỗ trợ của Hội LHPN tỉnh Bắc Giang và phòng nông nghiệp huyện Yên Thế với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Hợp tác xã có 13 thành viên, vốn Điều lệ 200 triệu đồng, do bà Thân Thị Thư làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc. Ngành nghề kinh doanh chính của HTX gồm: chăn nuôi; trồng trọt;, sản xuất mỳ ống, mỳ sợi và các sản phẩm tương tự; chế biến và bảo quản rau quả và một số hoạt động thương mại, dịch vụ trên lĩnh vực nông nghiệp.

     Với sự quan tâm sâu sắc của các cấp, các ngành, hy vọng Hợp tác xã sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp xã An Thượng sẽ phát huy được sức mạnh tập thể và nội lực của từng thành viên để hỗ trợ nhau cùng phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho hộ gia đình, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

                                                          Ban HTPNPTKT