Mô hình dân vận khéo của Hội LHPN xã Vân Sơn, huyện Sơn Động

Mô hình dân vận khéo của Hội LHPN xã Vân Sơn,

huyện Sơn Động

Thực hiện kế hoạch số 07a/KH- BTV Hội LHN huyện Sơn Động ngày 16 tháng 6 năm 2017 về việc tuyên truyền, vận động hội viên thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình, nhận thức được vấn đề ô nhiễm môi trường đang là vấn đề được các cấp, các ngành quan tâm, ngay sau khi khối dân vận xã Vân Sơn phát động phong trào thi đua “Dân vân khéo”, Ban Thường vụ Hội LHPN xã đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các chi hội vận động mỗi gia đình hội viên xây dựng 01 hố chứa và xử lý rác thải tại hộ gia đình.

(hình ảnh hố chứa và sử lý rác thải sinh hoạt gia đình hội viên)

Hội LHPN xã lựa chọn chi hội thôn Nà Tèng làm điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng, tại đây, Hội phụ nữ xã đã hỗ trợ 30 bao xi măng cho 30 hộ hội viên trong chi hội để thực hiện việc xây hố chứa và xử lý rác thải tại hộ gia đình. Đến nay việc xây dựng đã hoàn thành.

Để nhân rộng mô hình, Ban Thường vụ Hội LHPN xã Vân Sơn chủ động nghiên cứu và cung cấp tài liệu đến 7/7 chi hội để chi hội tuyên truyền cho cán bộ hội viên biết cách phân loại và thu gom rác thải sinh hoạt tại gia đình. Từ đó đã nâng cao, trách nhiệm, nhận thức cho hội viên và nhân dân trong xã thực hiện tốt công tác thu gom, phân loại rác thải đúng nơi quy đinh./.

Hoàng Thị Giang – Chủ tịch Hội LHPN xã Vân Sơn, huyện Sơn Động