Hiệu quả bước đầu từ mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn

Hiệu quả bước đầu từ mô hình sản xuất nông nghiệp

an toàn

Tổ Phụ nữ Liên kết trồng ổi an toàn thôn Hòa Minh, xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang được thành lập ngày 25/04/2019, có 70 thành viên tham gia trên diện tích 17,5 ha được chuyển đổi từ diện tích trồng lúa.

(Mô hình có diện tích 17,5 ha)

100% thành viêncủa tổ được tập huấn, trang bị kiến thức về sản xuất nông nghiệp an toàn và VSATTP, đồng thời ký cam kết thực hiện đúng quy trình sản xuất an toàn với chính quyền địa phương.

Thu nhập bình quân của mô hình đạt 405 triệu đồng/1ha/năm, thu hút nhiều thành viên mới tham gia. Đến nay, mô hình có 95 thành viên (tăng 25 thành viên), với diện tích sản xuất trên 25ha (tăng 7,5ha). Qua đó góp phần nâng cao kiến thức về sản xuất nông nghiệp an toàn, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho các thành viên, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Ban HTPNPTKT- Hội LHPN tỉnh BG