Hội nghị ra mắt HTX dịch vụ sản xuất rau công nghệ cao Lý Cốt tại xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên

Hội nghị ra mắt HTX dịch vụ sản xuất rau công nghệ cao Lý Cốt tại xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên

Quang cảnh hội nghị ra mắt hợp tác xã dịch vụ sản xuất rau công nghệ cao Lý Côt, xã Phúc sơn, huyện Tân Yên

Thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”. Vừa qua, Hội LHPN huyện Tân Yên phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị ra mắt Hợp tác xã dịch vụ sản xuất rau công nghệ cao Lý Cốt, xã Phúc Sơn; đồng thời tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức khoa học kỹ thuật về trồng trọt cho 70 đồng chí - thành viên Hợp tác xã, đại diện Tổ phụ nữ liên kết, mô hình tổ phụ nữ phát triển kinh tế tại xã Phúc Sơn.

Hợp tác xã dịch vụ sản xuất rau công nghệ cao Lý Cốt, xã Phúc Sơn gồm 13 thành viên, do chị Trần Thị Oanh, hội viên phụ nữ thôn Lý Cốt, xã Phúc Sơn sáng lập, đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng tự quản kiêm Giám đốc, vốn điều lệ của HTX là 2,1 tỷ đồng; ngành, nghề kinh doanh: sản xuất các loại rau, củ, quả, cây nông nghiệp.

Hợp tác xã được thành lập theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm,  các thành viên tự nguyện góp vốn, góp ngày công, cùng phát huy sức mạnh tập thể để thực hiện sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Để hỗ trợ thành lập HTX, Hội LHPN tỉnh, huyện đã phối hợp phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng NN&PTNT huyện tư vấn, giúp đỡ HVPN thành lập HTX đảm bảo quy trình theo đúng Luật Hợp tác xã năm 2012. 

Về dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Dung Lan – uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế Hội LHPN tỉnh đã nhấn mạnh: Để hợp tác xã đi vào hoạt động có hiệu quả, Ban giám đốc và các thành viên HTX cần quan tâm phát triển các ngành nghề của HTX, thúc đẩy HTX phát triển theo chiều sâu, thích ứng với cơ chế thị trường, tăng sức cạnh tranh, tạo thương hiệu cho sản phẩm của HTX. Các thành viên trong HTX cần chung sức, đồng lòng, cùng nhau chia sẻ những thông tin, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh dịch vụ, giúp nhau tìm kiếm thi trường tiêu thụ sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh, thích ứng với cơ chế thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy HTX phát triển cả về chiều sâu, quy mô và chất lượng; đồng thời đề nghị Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc HTX triển khai thực hiện đảm bảo theo quy chế hoạt động và điều lệ của HTX, giữ vững uy tín, thương hiệu của Hợp tác xã vì sự phát triển bền vững của HTX và góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội tại địa phương.

Hợp tác xã dịch vụ sản xuất rau công nghệ cao Lý Cốt, xã Phúc Sơn được thành lập và đi vào hoạt động góp phần tạo việc làm, giúp HVPN và nhân dân xã Phúc Sơn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”.

Hội LHPN huyện Tân Yên