Tân Yên tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho thành viên Hợp tác xã do phụ nữ làm chủ

Tân Yên tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho thành viên Hợp tác xã do phụ nữ làm chủ

Quang cảnh hội nghị

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” theo Quyết định phê duyệt số 939/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, Hội LHPN huyện Tân Yên phối hợp với phòng Kinh tế -Hạ tầng huyện tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho thành viên HTX do phụ nữ làm chủ trên địa bàn huyện Tân Yên. Hội nghị thu hút 60 thành viên HTX đến từ 5 HTX trên địa bàn huyện (HTX sản xuất măng Lục Trúc, HTX Tuấn Thành xã Ngọc Châu; HTX sản xuất cây ăn quả xã An Dương; HTX nông nghiệp công nghệ cao xã Liên Sơn; HTX dịch vụ Sông Thao xã Việt Ngọc; HTX sản xuất dưa lưới công nghệ cao xã Phúc Sơn).

Tại Hội nghị, các Đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Thị Dung Lan - Trưởng ban hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế - Hội LHPN tỉnh truyền đạt những kiến thức cơ bản về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến HTX như: Kiến thức về pháp luật HTX và các văn bản liên quan đến HTX; chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh cho các HTX...; Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh, phương án sản xuất, xác định thị trường khách hàng, đối tác; kỹ năng quản lý HTX... Hướng dẫn duy trì hoạt động.

Thông qua lớp tập huấn đã giúp các thành viên HTX do phụ nữ làm chủ phát triển ý tưởng kinh doanh, nâng cao kỹ năng quản lý HTX, góp phần thực hiện thắng lợi Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” trên địa bàn huyện Tân Yên.

Hội LHPN huyện Tân Yên