Hội LHPN Quang Tiến xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch" góp phần xây dựng nông thôn mới

Hội LHPN  Quang Tiến  xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch"

góp phần xây dựng nông thôn mới

          Xác định Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, những năm qua, Hội LHPN xã Quang Tiến, huyện Tân Yên đã triển khai sâu rộng Cuộc vận động (CVĐ) tới 100% chi hội. Với 8 tiêu chí cụ thể: “5 không” (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học) và “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) được Hội LHPN xã Quang Tiến cụ thể hóa thành nhiều hoạt động, việc làm có hiệu quả, góp phần thực hiện 9/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

          Năm 2014, Hội phụ nữ xã đã phối hợp tổ chức 35 cuộc tuyên truyền các tiêu chí Cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới có 1.236 lượt chị tham gia; hướng dẫn cách thức nuôi dạy con, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình cho 683/683 bà mẹ có con dưới 16 tuổi. Vận động 980 gia đình hội viên phụ nữ (HVPN) đăng ký gia đình "5 không, 3 sạch", đến cuối năm 2014 có 872/980 (= 89%) hộ gia đình đạt gia đình “5 không, 3 sạch”.

        Với nội dung "5 không", bằng các hoạt động thiết thực, Hội đã vận động 32 lượt HVPN kinh tế khá giúp đỡ 21 gia đình HVPN khó khăn không lấy lãi 174 triệu đồng, giúp không hoàn lại 11 gia đình hội viên đặc biệt khó khăn 54 triệu đồng; vận động 1.151 HVPN tham gia ít nhất một mô hình tiết kiệm nâng số dư tiết kiệm đến nay là 1 tỷ đồng; tín chấp với NHNN&PTNT và NHCSXH trên 8 tỷ đồng cho 322 hộ vay... Với các hình thức giúp nhau, cuối năm 2014 đã có 40/43 hộ phụ nữ nghèo làm chủ được Hội giúp, trong đó có 16 hộ phụ nữ nghèo làm chủ được Hội giúp thoát nghèo, 3 hộ phụ nữ nghèo làm chủ được Hội giúp thoát nghèo bền vững. Đặc biệt trong năm Hội đã đăng ký với UBND xã đảm nhận xây dựng 5 cánh đồng mẫu lớn sản xuất nông nghiệp hàng hóa với 305 hộ tham gia (Cánh đồng sản xuất lúa giống Khang dân 18 gồm 30ha với 174 hộ; Cánh đồng lúa hàng hóa Thiên ưu 8 tại thôn Cầu Đen 3ha với 34 hộ; Cánh đồng lúa Lai Sim6 tại thôn Công Thành gồm 3,5 ha với 52 hộ; Cánh đồng thôn Cầu Trấn lúa Lai Sim 6 gồm 5,5 ha có 45 hộ tham gia; mô hình liên kết trồng Dưa bao tử tại chi hội Non Dài là 3ha gồm 30 chị tham gia). Tham gia vận động 16 hộ HVPN hiến cây xanh, 52 hộ hiến 425m tường rào công trình trên đất, 617m2 đất thổ cư, tham gia giúp đỡ gia đình phá rỡ tường rào hiến đất xây lại tường rào là 357 công. Chỉ đạo các chi hội tham gia xây dựng 52 công trình góp phần xây dựng nông thôn mới: Như san đất cạp đường, làm đường bê tông, đào dãnh thoát nước... Bên cạnh đó, Hội phụ nữ xã đã phối hợp với trạm y tế xã tổ chức tư vấn và khám chữa bệnh cho 346 HVPN; vận động quyên góp giúp 01 chị hội viên phụ nữ xây nhà mái ấm tình thương trị giá 14 triệu đồng.

          Với nội dung "3 sạch" Hội phụ nữ xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Hội LHPN huyện về thực hiện Điểm vệ sinh môi trường, Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của UBND xã về công tác bảo vệ môi trường. Hội LHPN xã đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn thực hiện thu gom, xử lý rác thải tại gia đình triển khai đến 100% chi hội; vận động ký cam kết vệ sinh môi trường, thu gom phân loại xử lý rác thải. 15/15 chi Hội đã tổ chức 183 cuộc vệ sinh quét dọn đường làng, khơi thông cống dãnh thu hút 987 HVPN tham gia thu gom trên 41m2 rác thải phân loại và xử lý; trồng 125 cây xanh tại đường làng và nhà văn hoá các thôn. Chỉ đạo các chi hội thực hiện Tuần “Chủ nhật xanh” vệ sinh môi trường; tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh môi trường 2 lần/tháng tại 15/15 chi hội; đặt 3 biển tuyên truyền “Đoạn đường tự quản VSMT gắn với đảm bảo ATGT” tại 3 chi hội, 01 biển tại làng văn hóa điển hình thôn Công Thành.

          Từ những kết quả mà Hội LHPN xã Quang Tiến đạt được trong triển khai thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế và đời sống văn hóa - xã hội của xã. Tháng 12/2014 xã Quang Tiến đã được công nhận về đích nông thôn mới trước 01 năm so với kế hoạch.

          Có thể nói CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp hội viên phụ nữ nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm, quyền bình đẳng của phụ nữ trong gia đình, xã hội, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ trong thời kỳ đổi mới. Từ Cuộc vận động này, vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội đang dần được khẳng định, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

                                                               Giáp Thị Loan - Ban HTPNPTKT

 

Các tin khác