Hội LHPN tỉnh Bắc Giang phát động, hướng dẫn triển khai Đợt thi đua đặc biệt với chủ đề "90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em" năm 2020

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang phát động, hướng dẫn triển khai Đợt thi đua đặc biệt với chủ đề "90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em" năm 2020

Ngày 25/02/2020, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 13/HD-BTV về việc triển khai Đợt thi đua đặc biệt với chủ đề "90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em", theo đó, nội dung trọng tâm là chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội lựa chọn hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em để triển khai tại từng cấp Hội, cụ thể:

* Cấp tỉnh: BTV Hội LHPN tỉnh thống nhất lựa chọn, phát động triển khai trên phạm vi toàn tỉnh cùng thực hiện hành động: Xây dựng con đường "Sáng - Xanh - Sạch đẹp - An toàn" đảm bảo tiêu chuẩn: độ dài ít nhất 500 mét, có điện thắp sáng ban đêm, trồng hoa/cây xanh, thường xuyên sạch, không rác thải, khuyến khích vận động các gia đình lắp camera an ninh (nếu có điều kiện), gắn biển. Chỉ tiêu phấn đấu mỗi huyện/thành Hội xây dựng ít nhất 09 con đường, riêng 02 đơn vị phối hợp với Hội LHPN huyện Sơn Động xây dựng mỗi đơn vị 01 con đường. Phương pháp, cách thức triển khai: Các huyện/thành Hội báo cáo cấp ủy; phối hợp, tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền; lựa chọn cơ sở để triển khai thực hiện (ưu tiên lựa chọn con đường ở những khu dân cư chưa có điện, chưa sạch, đẹp…); tập trung vận động các nguồn lực để thực hiện hiệu quả (đề xuất, phối hợp với chính quyền, ngành điện lực cùng cấp hỗ trợ kỹ thuật, đường dây…; Hội trích quỹ, tổ chức các hoạt động gây quỹ, tiết kiệm, vận động đóng góp để mua dây điện, bóng điện thắp sáng...).

* Cấp huyện, cơ sở: Ngoài những cơ sở được lựa chọn thực hiện hành động chung của tỉnh; các huyện/thành Hội, đơn vị lựa chọn một số hành động thiết thực để triển khai thực hiện tới các cơ sở khác cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị theo chủ đề năm, nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ quan trọng, đột xuất như: Xây dựng nhà Mái ấm tình thương; quyên góp giúp phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn; trồng, chăm sóc con đường hoa; nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19....

* Cán bộ, hội viên phụ nữ: Phát động mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ có ít nhất 01 hành động thiết thực, có thể gắn với hành động thực hiện Cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang" hoặc việc "làm theo" Bác như: Không sử dụng các chất cấm trong sản xuất, chăn nuôi; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn; không sử dụng thực phẩm bẩn; thực hiện vệ sinh môi trường; hiến đất làm đường, tham gia xây dựng nông thôn mới; hoạt động nhân đạo - từ thiện, giúp đỡ phụ nữ - trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn….

Thời gian thực hiện Đợt thi đua đặc biệt đến 30/9/2020. Các huyện, thành Hội và đơn vị báo cáo tổng kết; lựa chọn, giới thiệu các hành động thiết thực tiêu biểu nhất của đơn vị mình đề nghị khen thưởng gửi về Hội LHPN tỉnh trước ngày 20/9/2020. Các hành động thiết thực tiêu biểu được giới thiệu, đề nghị khen thưởng phải đảm bảo các tiêu chí đánh giá đã đề ra như: Đối với tập thể phải đảm bảo phạm vi, quy mô được triển khai trong các cấp Hội, có tác động lan tỏa đến cộng đồng, xã hội; hành động có tính sáng tạo, đột phá, chọn khâu khó, việc mới; hiệu quả của hành động phải cụ thể, rõ nét, nổi trội góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em; đáp ứng yêu cầu công tác Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương/đơn vị; được Hội LHPN cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương, phụ nữ và cộng đồng ghi nhận. Đối với cá nhân phải tích cực, tiên phong trong hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt, có hành động thiết thực, cụ thể, nổi trội, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng, đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em; tiêu biểu cho nhân tố mới, cách làm hay trong thực hiện đợt thi đua và trở thành tấm gương cho phụ nữ trong địa phương, đơn vị học tập, noi theo....

Văn phòng Hội LHPN tỉnh