Phụ nữ Tân Yên thực hiện Quy chế dân chủ trong phong trào “chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường”

Phụ nữ Tân Yên thực hiện Quy chế dân chủ trong phong trào “chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường”

Phong trào "Phụ nữ Tân Yên chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường" được Hội LHPN huyện Tân Yên phát động từ năm 2012. Với các nội dung hoạt động như: tuyên truyền, vận động, kêu gọi HVPN tham gia xây dựng nông thôn mới bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực như: tham gia bảo vệ môi trường; xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; tham gia dồn đổi ruộng xây dựng cánh đồng hàng hóa tập trung, cánh đồng mẫu lớn; hiến đất, đóng góp vật chất, sức lao động cùng địa phương thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, ... Để các hoạt động được triển khai đồng bộ, hiệu quả, phát huy được tinh thần tự giác, chủ động, sáng tạo của HVPN, Hội LHPN huyện đã gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với các mục tiêu, nhiệm vụ phong trào đề ra. Hằng năm, Hội LHPN huyện đã quán triệt, chỉ đạo triển khai và thực hiện các văn bản, kế hoạch của Hội cấp trên, và cấp ủy, chính quyền địa phương về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, và xây dựng nông thôn mới đến đông đảo cán bộ, HVPN. Đồng thời, tăng cường thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Hội nói chung, trong thực hiện phong trào "Phụ nữ Tân Yên chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường nói riêng". Với phương châm "Hội viên biết, hội viên bàn, hội viên làm, hội viên kiểm tra". Tất cả các Chương trình, Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu thi đua của Hội trước khi triển khai đều được lấy ý kiến cán bộ, HVPN. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện còn chỉ đạo các cấp Hội duy trì thực hiện tốt Quy chế hoạt động của BTV, BCH Hội các cấp. Thông qua đó, dân chủ trong hoạt động Hội được được mở rộng, vai trò của của cán bộ, HVPN trong thực hiện Quy chế dân chủ được phát huy, tạo ra sự đồng thuận, thống nhất cao trong Hội.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội phụ nữ trong toàn huyện tổ chức 2.237 cuộc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, về xây dựng nông thôn mới gắn với tuyên truyền nội dung phong trào "Phụ nữ Tân Yên chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường" đến 127.566 lượt HVPN; tổ chức 86 cuộc thi tìm hiểu các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, kỹ năng tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, có 5.617 HVPN tham gia. Hằng năm, vận động trên 90% hộ gia đình HVPN đăng ký thực hiện gia đình văn hóa, gia đình "5 không, 3 sạch"; 95% hộ gia đình đăng ký không có con em phạm tội và mắc tệ nạn xã hội; 85% hộ gia đình HVPN đăng ký tự thu gom, phân loại, xử lý rác thại tại hộ gia đình. Hội LHPN huyện đã phối hợp với Phòng TN&MT, Phòng nông nghiệp huyện tổ chức 8 cuộc thi, giao lưu với củ đề " tìm hiểu kiến thức bảo vệ môi trường góp phần xây dựng NTM", "sản xuất nông nghiệp sạch",... thu hút hàng nghìn lượt HVPN tham gia; đã phối hợp biên soạn và phát hành hơn 10.000 cuốn tài liệu hướng dẫn thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình; đồng thời vận động xây dựng 45 bể chứa rác thải; 3 công trình làm nhà để xe và khu vui chơi cho trẻ; phát động 9 công trình trồng cây xanh với hơn 10.000 cây tặng các địa phương về đích nông thôn mới; hỗ trợ xây dựng 68 nhà "Mái ấm tình thương" tặng phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ có nhà ở dột nát, trị giá trên 1 tỷ đồng.

Các cơ sở Hội duy trì có hiệu quả 266 đoạn đường phụ nữ tự quản về VSMT, 365 CLB "Gia đình 5 không 3 sạch" với sự tham gia của 25.687 hội viên, phụ nữ. Tuyên truyền, vận động 4.212 hộ gia đình HVPN hiến 120.542m2 đất, đóng góp hơn 50 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; vận động hơn 3.000 hội viên tham gia dồn đổi ruộng xây dựng 16 cánh đồng mẫu, 72 vùng sản xuất cây trồng hàng hoá tập trung; huy động trên 207.000 lượt hộ gia đình cán bộ, hội viên kinh tế khá giúp cho 23.000 lượt hộ gia đình phụ nữ khó khăn với tổng số tiền 479 tỷ đồng; phối hợp tổ chức 185 lớp dạy nghề cho 6226 lao động nữ; 46 buổi tư vấn việc làm, tư vấn xuất khẩu lao động cho 4.058 HVPN; giới thiệu việc làm cho 6.778 lao động nữ nông thôn,... Từ các hoạt động trên, hàng năm 100% phụ nữ nghèo được Hội giúp đỡ, từ 33% trở lên hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được Hội giúp thoát nghèo, trong đó trên 10% thoát nghèo bền vững; số gia đình hội viên có thu nhập khá và giàu ngày càng tăng cao.

Với những kết quả đã đạt được, các cấp Hội phụ nữ trong huyện đã đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại địa phương; góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Đồng thời cũng khẳng định: dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực, là giải pháp mấu chốt quyết định thành công trong công tác xây dựng Hội vững mạnh. Muốn xây dựng hội vững mạnh, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng nông thôn mới ở địa phương phải thực hành dân chủ trong hệ thống Hội./.

Hội LHPN huyện Tân Yên