Chị Na - chi hội trưởng phụ nữ hai giỏi

Chị Na - chi hội trưởng phụ nữ hai giỏi
 


(Chị Na chăm bưởi tại vườn nhà)

       Tiếp chúng tôi trong căn nhà khang trang còn thơm mùi vôi mới, chị Thân Thị Na tâm sự: Từ những năm 2000, thực hiện chuyển đổi chân ruộng cấy lúa kém hiệu quả sang đào ao thả cá, gia đình chị đã tiên phong chuyển đổi toàn bộ diện tích cấy lúa của gia đình và đấu thầu thêm của các hộ xung quanh để đào ao. Với diện tích 8 sào ao chị quy hoạch thành 3 ao, một sào ao chị dành nuôi cá giống., hai ao còn lại nuôi cá thương phẩm, trên bờ chị xây thành các ô chuồng để nuôi 4 lợn nái, mỗi lứa từ 30 đến 40 con lợn bột. Do nắm chắc kỹ thuật, ngay từ vụ cá đầu tiên đã cho gia đình chị thu nhập khá, bình quân mỗi năm gia đình chị xuất ra thị trường gần 4 tấn cá thương phẩm, 6 tấn lợi hơi. Bên cạnh đó chị còn nuôi cặp bò sinh sản.
      Với diện tích gần 2 mẫu vườn đồi chị trồng 60 cây nhãn muộn Hưng Yên, 70 cây bưởi diễn, bưởi da xanh, 70 cây ổi, 100 cây táo xen lẫn đinh lăng. Riêng vụ nhãn vừa rồi cho gia đình chị thu 6 tạ quả, trên 2 tấn ổi, thu về gần 50 triệu đồng. Với sự cần cù chịu khó lao động, mỗi năm cho gia đình thu nhập khoảng 120 triệu đồng. Không chỉ đi đầu tập trung phát triển kinh tế gia đình, chị Na luôn vận động hướng dẫn, giúp đỡ hội viên phụ nữ chuyển dịch cơ cấu cây trồng để phát triển kinh tế gia đình. Hoạt bát, năng nổ, nhiệt tình, Năm 2008 chị Thân Thị Na được chị em phụ nữ
thôn Đụn 2 tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn. Với trách nhiệm là người chi hội trưởng, chị thường xuyên vận động chị em, hội viên tham gia thực hành tiết kiệm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chuyển đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu và các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao như trồng dưa chuột bao tử, ngô ngọt, dưa hấu và cấy lúa chất lượng v.v.v. Để thu hút được hội viên cùng tham gia, bản thân và gia đình chị luôn thực hiện tốt chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ của địa phương, gương mẫu đi đầu trong thực hiện phát triển kinh tế sản suất nông nghiệp trồng cây hàng hóa của thôn. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, chị tích cực tuyên truyền vận động hội viên tham gia hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Thành lập câu lạc bộ “5 không, 3 sạch” thu hút 25 cặp vợ chồng tham gia, vận động 100% hội viên ký kam kết thu gom, phân loại xử lý rác thải, thường xuyên tổ chức vệ sinh, quét dọn đường làng, khơi thông cống dãnh thu gom rác thải. Hàng tuần hội viên thực hiện đoạn đường tự quản vệ sinh môi trường qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Hiện nay, chi hội phụ nữ thôn Đụn 2 có 59 hội viên và có tới 60% số hội viên chuyển đổi trồng cây ăn quả có hiệu quả, trong đó có 5 hộ có thu nhập khá từ kinh tế vườn đồi.

      Là chi hội trưởng, Ủy viên BTV Hội phụ nữ và Đại biểu HĐND xã An Dương (2011- 2016; 2016-2021), ở cương vị nào chị Na luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chi hội phụ nữ nhiều năm liên tục đạt vững mạnh xuất sắc. Năm 2016 chị vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Bản thân chị được tỉnh hội, huyện hội, Đảng ủy, UBND xã An Dương khen thưởng trong học tập và làm theo Bác.

Hội LHPN huyện Tân Yên