Công tác phối hợp với đơn vị bộ đôi kết nghĩa của Hội LHPN xã Đông Hưng, huyện Lục Nam

Công tác phối hợp với đơn vị bộ đôi kết nghĩa của Hội LHPN xã Đông Hưng, huyện Lục Nam

Nhằm tăng cường chương trình phối hợp với đơn vị quân đội kết nghĩa, đóng quân trên địa bàn. Ngày 05/7/2018 Hội LHPN xã Đông Hưng phối hợp với Lữ đoàn 203 - Quân đoàn 2, tổ chức ra quân dọn hành lang giao thông sau vụ thu hoạch ngày mùa trên địa bàn xã.

Hội viên phụ nữ xã Đông Hưng và chiến sỹ lữ đoàn xe tăng 203 tham gia dọn hành lang giao thông

Tham gia dọn vệ sinh, có 6 chi hội với trên 200 cán bộ hội viên cùng 200 cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn xe tăng 203. Hội LHPN xã Đông Hưng có truyền thống, duy trì tốt chương trình phối hợp với đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn. Đây là hoạt động thứ 2 phối hợp với Lữ đoàn 203 trong năm của Hội LHPN xã. Thông qua các hoạt động phối hợp, đã tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị quân đội với nhân dân; tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội và củng cố quốc phòng- an ninh; tham gia giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện tốt phong trào và các cuộc vận động do Hội phát động .

Minh Nguyệt- Hội LHPN Lục Nam